Väria

Old Swedish Dictionary - väria

Meaning of Old Swedish word "väria" (or væria) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väria (væria)
nedlägga, använda. " hans ärwþi som han hawer þär a wart" SR 5: 637 (1347). " hauer han jnnan tridhiwngx sith ärfuodhe ther awart (för a wart)" TB 80. " kwnnoghe thz han hauer ther ärfwodhe a wart ib. Jfr kostväria. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väria may have also been written as væria

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back