Ve

Old Swedish Dictionary - ve

Meaning of Old Swedish word "ve" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ve
" ve! ack! han. .. ändadhe hwart opit mz ve ve" Lg.">Bil 312. " han. .. ropadhe. .. lsighiande ve ve" KL 43. " han sagdhe sik hawa höört gröteliak öst. hwilkin altidh saghde ve oc ve" ib 275. the. .. skulu sighia sik ve KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 5. " han öpte sik ve at hon sculde ok drap varþa" Lg.">Bu 495. - med dat. (el. ack.). vee mik oslom (væ mihi) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 124. Su 16, 41, 406. ve mik. hwart skal iak nu vända mik ib 407. vee hedninghom stridande mothe myno folke MB 2: 174. " we we we byggiandom paa iordhene" ib 346. ve iordhinne oc haffweno ib 352. " vee them bädröffuade fane" RK 1: (sfgn) s. 180. " ve mik ofwer alt ve" Su 407. " ve tholikom at the waro nakan tima föddhe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 171. " wee mik lifua arma man" RK 3: 887. - i förbindelse med ett föreg. o o wee mik Lg 661. Su 407. - Jfr vi, avi, ovi.

Part of speech: in

Grammatical aspect: interj.

Alternative forms or notes:
  • vee.
  • wee )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back