Vik

Old Swedish Dictionary - vik

Meaning of Old Swedish word "vik" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vik
vinkel, hörn. " ä täs flere slindohorn wik älla utskäkkla borghamur hauer (si munitio muros habet angulares)" KS 85 (208, 93). " täs flere barfridhi tän mur hauer jwi allom portom, hornom ok wikom, täs fastare är täth hus til alla wära ok sirlek ib. "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back