Vik

Old Swedish Dictionary - vik

Meaning of Old Swedish word "vik" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vik Old Swedish word can mean:

vik
1) vik. " a vikenne" KLemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 47. " tha fiskelekis thime war ladhe the näth thwärt fore wikena, drogho bordh notana badhe thwärt fore oc in i wikena, oc formeente at fisken kunne ekke koma in j wikena, the til drogho the oc noth in i wikenne" FH 4: 15 (1451). - i ortnamn. curiam næs mellin wikæ SD 2: 505 (1307). eeclesiam husaby inter wykæ ib 3: 142 (1313, gammal afskr.). datum vik ib 211 (1315). " cum vuria dicta skyaldawiik" ib 2: 435 (1305,m gammal afskr.). tor marsken offuer bradwiken rida KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5764. " at han ey offuer bradwik torde" ib 5769. - Jfr SDilda-, sio-vik.
vik
2) vinkel, vrå. ängin viik (angulus) i stadhinom war vtan munka byggilse KL 198. Jfr öghnavik samt följ. ord.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • viik.
  • wiik.
  • wyk )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back