Vik

Old Swedish Dictionary - vik

Meaning of Old Swedish word "vik" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vik
vikande, flykt. " i uttrycket giVa vik, giVa up et vik, rika tillbaka, gifVa vika. the gaffuo eth wik opp for honom (se Van em nenen den weke)" Va 22. nordmen gawo wp eth wiik STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3022. " gaff hertogin wp eth wiik" ib 3197. " then rese STodh qwar oc rördhe ey sik ha wille fore ängom giffwa wik (vika)" Al 7426. " han (Alezander) gaff Aldre fore ängom wik" ib 1386. - vikande, eftergift. iak. .. wilde gerna lango hafwa komit han j synd, än han bewaradhe sik Altidh swa at iak enkte wik kunde oppa han faa (icke kunde förmå honom att vika el. gifVa efter) ST 305.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wiik )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back