Vika

Old Swedish Dictionary - vika

Meaning of Old Swedish word "vika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vika
petrus for en dagh a skipi mz sinum discipulis til eet öland vi vicu sio (Cod. C siäx wikor sios 996) fra rom (per sex miliaria diSTantem) STenianus. Se Lg.">Bil 349. " til ena öö som laa siex wiku sio längir bort j märith" ST 40. en fiskare. .. tok pilten gladlika til sik ok förde wäl trätighi wiku sioos til eth hus Prosadikter 215. tha the komo swa lankt fra thera här som XXX viko sio lankt är STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1497. " thw war huseno swa nala twa milo wegh eller twa wiko sio huat man skulle heller ridha eller roo" ib 1706. " ij (2) wikesiös wtan STadhin" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 135 (1506). " komme the med skipene oppa halff wiku siös her när STocholm" SToria. 1816 ff.">HSH 24: 87 (1516). theris roop hördis en SToor veke siös SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 612 (1514).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • veke (obl. kas.) FM 612 (1514).
  • wiknä HelsL þ 15. vicu Bil 349.
  • wiku ST 40.
  • viko RK 1: 1497.
  • wiko ib 1706 ; " på de fyra sistnämda ställena kan dock ack. möjligen föreligga),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back