Vika

Old Swedish Dictionary - vika

Meaning of Old Swedish word "vika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vika Old Swedish word can mean:

vika
I. vika, flytta sig, ändra läge.
vika
1) vika, flytta sig (i sht åt sidan), ändra riktningen af sin väg. stiärnan wek oc flutte sik Lg.">Bil 53. " hui han wk af väghenom" Lg.">Bu 498. week israel om kring edom (diverit Israel ab eo. .. cicumivitque Idumæm) MB 1: 409. " köna. .. wikv. .. hwarte a höghro hand äller winstra vthan gingo aat rättom wägh til bethsamis" Lgren. 1866.">Ber 23. MB 1: 205. - Lg.">Bildl. afvika (Från). skAl gudhz thiänista folk gaa Fram aat rättom wägh til bethsames som thekna himerikis ingang ok ey wika af godhe gärning älla akt til höghro hand äller winstra Lgren. 1866.">Ber 23. - gå (iFrån). om j ther aff (Från dagtingan) wike (d. v. s. bryten) Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8923.
vika
2) vika af, taga annan riktning. om väg. väghin togh tha at vika Fr 945.
vika
3) vika, rubbas Från sitt läge, rubbas åt sidan. härtugh Fräderik. .. gar nu thiit ther han sit örs fan sadhlar siälfuer thz bästa han kan giordadhe thz fastelika swa at sadlen skulde ey vika (Cod. A giordhar örsith fastelika swa at thz thörfte äkke vika) Fr (Cod. B) 490.
vika
4) förflytta sig, färdas. ther the ouer Lgren. 1866.">Berghit vika (i rimslut med rika; öfvrig hds. then tiidh the ower Lgren. 1866.">Berghit ridhä) Fr 252. - färdas, gå, föras. andra herra rika sa man ther til dödhin vika Fr 700.
vika
5) bära hän, komma. viliom vy. .. se hwart thetta vil viika Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4760.
vika
6) vika, gifva efter, gifva sig. stenen vek (Lg.">Bu veBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 166) for benomen som blöth vax for insighle Lg.">Bil 969.
vika
7) vika, draga sig undan, fly. the herra ther varo vildo ey vika Fr 460. ib 588, 1731, 2187. " han vardher til ryggia vika" ib 1749. " thz ware bätre hema sitith äln illa rympt ok illa wikith" Al 1966. " hwar gladdis som ther fich viika" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3991.
vika
8) draga sig tillbaka, gifva efter. iohannes veek for bloz vadha ok lät sik wtlägha leggia Lg.">Bil 659. - vika undan ol lät sik wtlägha leggia Lg.">Bil 659. - vika undan för, draga sig undan el. tillbaka för, visa försyn för. huar hörde man tolkit slika the wilde ey gudz mönster wijka Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2841.
vika
9) vika, gifva vika, duka under. the motte wiika Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1530. " byscops släkth motte wiike" ib 1512.
vika
1) bringa, föra. kan iak han swekliga til mik wika (bringa honom i mitt våld) MB 2: 324. - draga, locka. om nakor persona wil tik wika, ällir lwkka til thz som ohöffwelikit är Spec. Virg. 252. kongh swen tiwffueskeg i danmaBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKss riike monde mig illa ther till att wiike Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 273. then menige Almoge j norgis rike lotho sik ey Fra konung karl wike ib 2: 7756. - draga, förmå (ngn) att afvika (Från ngt) el. att afstå (Från ngt). bleff han stadughir, oc kunde aff thom vilianom, som han hafdhe for sik taghit, hvarte vikas äller vändas (in cæpta voluntate immoLg.">Bilis permanebat) Ansg 187. at han kwnne honom enkte wika aff hans enbändoghet Lg 3: 417.
vika
2) vända, böja. " i Alt sith taAl kwnne han henne enkte wika äpther sin wilia" Lg 3: 287. " wille hon sin kärlek til mik wika" Su 13.
vika
3) vända, vrida. " then spille laghom, thön thr (för thr thön) wiker ok wände medh wåld ok kloBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSkap, äpte wild ok wilia sinom å mote rät ok sannind" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 67 (165, 74).
vika
4) föra (ngt Från ngt); skilja. han wil thz ena Fra the andra wika (i rimsl.) MD (S) 287.
vika
5) hänföra, referera. " ä hwath thom hender thz wika the oppa forneMDa gälniskio" Gers Frest 15. " the wika Alth thz som hender oppa swa dane fawiska wantro ib. "
vika
6) vika, böja, kröka. Bondin hawir hardha axlar. staBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa armläggia. oc stinna knokor. idnan gör thz oc äruodhit. vtan thz viker han mz timanom Bo 134.
vika
7) vika, vecka? vj lesne dwge. jtem ij wighne dwge. jtem xj dwge rät oc slät FM 76 (1483; daniserande).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • viika.
 • veek.
 • viku.
 • vikin) ,
 • komma undan
 • ngn )
 • duka under
 • för ngn )
 • gifva vika
 • för ngt )
 • vika sik , wändher Su 19. - refl. vikas, vika sig, vika, gifva efter, gifva sig. stenen veks (Bil vek 969) for benom som vaks for insighle Bu 166.
 • vika bort , afvända, förmå att afvika (från). hon hafdhe förra lidhit en hardhan dödh än hon hafdhe kwnnit vikas bort af them hälgha vilianom Bil 594. Jfr bortvika.
 • vika undan , vika undan, draga sig undan. han. .. viker vndan. .. thiit han hertughin halda viste Fr 577. " tho wek hemme wndon" Di 293. Jfr undanvika. - Jfr af-, unt-, äptir-vika.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back