Vika

Old Swedish Dictionary - vika

Meaning of Old Swedish word "vika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vika
vecka. "thryhundradha oc siäxtighi oc fäm dagha göra fämtighi oc twa wikor oc en dagh oc siäx stunder nw ganga alla wikunar at siw bokstawom, thy at wikan hawer siw dagha, oc tha alla wikunar om aarith äre wtgangne, tha är ater en dagh oc siäx stunder" MB 1: 63. " thre dagha i vikunne" KL 335. MP 1: 254. Lg 3: 241. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 202, 3: 16, 260, 4: 15. VKR 62. " i thenne veke" BSH 5: 148 (1507). þer sculu sighiäs twa messur i hwarri wiku SD 5: 564 (1346). ib 565 " torSDaghär skal wara tyswär i hwarre viku " ib 639 (1347). " skal hwar smältäre. .. smältä hvariä syknä viku säx härþä" ib 637. " en span korn vm vikunä" ib. " the. .. dwaldis ther om siäx vikur tima" KLemming. 1844.">Fl 9. " innän nästu syäx vikum" SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). " innan tree wekur" BtFH 1: 6 (1468, nyare afskr.). ib 10 (1470, nyare afskr.) o. s. v. the hade eij hast i en monad eller VI viker om sadana dägtingen HSH 24: 87 (1516). þän timä konunger wil syäluer sin rättärthing haldä. .. þa scal konunger, äller þe af hans väghnä kunninghä þet i hwarye landzskapino syäx vkkum, än (för för än?) han äller þe komä (motsv. ställe MELL þg 39: siäx vikum for än han þem halder) SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). " annur varu fru höghtiþ är siax vikum afte iula dagh" Lg.">Bu 8. ib 523. " siu vikna fasta, nio vikna fasta, se under fasta. - vecka, tur för tjenstgöring som oMBytes hvar vecka. maagha the. .. bedhas thet som them brister aff källara swenenom ellir aff honom som wikuna hafuir oc for bordheno thienar" VKR 15. - Jfr dyMBil-, dyMBildagha-, fastogangs-, paska-vika.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • weka: -ur BtFH 1: 6 (1468, nyare afskr.) o. s. v. veke (obl. kas.) BSH 5: 148 (1507).
 • wicka: -ur ib 138 (1507), 151 (1507) o. s. v. uka VGL: wka: -w VKR 62.
 • vkka: -um SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). pl. gen. vikna VGL II K 49; VML II Kr 7: pr. i var; KL 335 ; MP 2: 47.
 • wikna Lg 1000 ; SD NS 1: 315 (1404). " uikna" ÖGL R 12: pr.; SML Kp 11: pr. li var. uichna VML II Kr 7: pr. i var. wigna ib Kr 7: pr. vcnä VGL III 10 (jfr s. 98 not 97). viku SML Kp 11: pr.; MP 2: 50.
 • vikur Fl 9.
 • wikor ib (B, C)),
 • viku dagher ,
 • viku lön
 • vyku- )
 • viku tal ,
 • viku thiänist ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MELL
Konung Magnus Erikssons Landslag. Utg. af C. J. Schlyter. 1862.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back