Viþervara

Old Swedish Dictionary - viþervara

Meaning of Old Swedish word "viþervara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþervara
vara tillstädes. skipadhe konungin twa konor, at the skullo widherwara ther som israels sona qwinde föddo barn MB 1: 276. " fliadhe gud at her eggerdh ey heema vehder varande komo thennä hötilse breffuen j fru kadrine händer" Lg 3: 530. " wmskilde iak thera mellan. .. medh fastom, ther her effter nämpnas. .. ok alla hundraeno widerwaro (för -warande?)" SD NS 1: 325 (1404, nyare afskr.). Jfr vara viþer.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vedher. -viþ -vära L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back