Viþervara

Old Swedish Dictionary - viþervara

Meaning of Old Swedish word "viþervara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþervara
lL. underrätta, låta veta, varsko; varna. en riddere lot honom vidher wara RK 1: 280. " the. .. lotho honom widher wara ath marsken wildhe om kringh han fara" ib 2: 4228. the. .. thera herra widher wara hwat them konung eric swara ib 7610. " mich är vederwaredh, at thenne stadhen bliffwer frestedher" BSH 5: 356 (1509). Jfr vara viþer.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • veder-.
  • värä VGL I K 5. -wärä UplL Kk 14: 8 i var.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back