Viþervara

Old Swedish Dictionary - viþervara

Meaning of Old Swedish word "viþervara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viþervara
närvaro. "at jak hafuer salt. .. hinrik döringe. .. eth watnrwm. .. i dandemanna wihderwaru" SJ 16 (1432). " thätta fornempda hws köpte pether haluidzson aff. .. pether törbo mädh gudzpäning oc handz slagh i dandemana widherwaru ok til kallan som äru tomos beltare oc jöns murarmästare" ib 145 (1446). " at the. .. waaro wäl forlikte til en gantzskan ända vm. .. joan thörgilsons arff ok äpterlatna godz a badha sidhor i thässa godha manna widherwaru som thär tilbidne ok kalladhe waro som är her lambert westfall. .. jöns cruse niclis dän karl murarmästare jon hakonson ok mattis miklielson" ib 152 (1447).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • viþervaru man
 • wyder- ib 3: 557 (1322).
 • wedher- ib NS 1: 185 (1402). vedher- FH 5: 223 (1514).
 • weder- BSH 5: 488 (1511).
 • wädir- SD NS 2: 215 (1409).
 • vid- ib 4: 580 (1337).
 • -wäru- UplL Ä 25: 1. -wärv- SD 3: 236 (1315).
 • -uäru- FH 3: 5 (1353). - uuäru- SD 5: 493 (1345).
 • -waro- SML Kg 10: 3; VML M 30: 9; SD 5: 645 (1347), NS 1: 56 (1401), 1237 (1402), 2: 215 (1409). -uaro- SD 6: 203 (1350).
 • -vara- BYH 1: 281 (1493).
 • -wara- SD NS 1: 185 (1402), 377 (1404); FH 5: 223 (1514).
 • -uara- SD 4: 350 (1334) ., NS 2: 224 (1409).
 • -ware- BSH 5: 488 (1511) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚽᚱᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back