A

Old Swedish Dictionary - a

Meaning of Old Swedish word "a" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

a Old Swedish word can mean:

a
L.
a
prep. I:o med dat., som dock ofta, i sht i det nyare språket, uSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bolag) SkogsSTadga för mädhAl tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TBytes mot ack.
a
1) vid rumsbeSTämningar för att uttrycka ett varande på ett STälle, STycken på Forn Svenska.">EG. på ett föremåls yta: a) å, på. sa sit bloþ a iorþenne Flyta Bu 134. " brinna a eno bAle" ib 176. " la .... a glöþom" ib 416. " SToþ cAlkren hel a Altareno" ib 417. " a gatonne slogho sik the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bowa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1:1421. " han köptet a STräte" SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 274. " a land älla i STädhom" STycken på Forn Svenska.">BSH 1:197 (1387). " the lithla scuto ganga tha the STora liggia aa lande" GO 389. " GOdhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgha STadhi skulu wara å hårdom berghom ok hälla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLintom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 85 (207, 93). " före töm å huse STenianus. Se Lg.">Bilaghde äru" ib 86 (211, 95). " a nyköpungs hws" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1:1283. " the a nyköpunge waro ib 4266. "" the a STekaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgh waro" ib 4298. " thz hooff thz war a träno näss" ib 648. " a norra mAlm thz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer STaar" ib 1184. " a en holm heet kidha skäär eth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer loot han mwra" ib 1188. " a mwnka holmen möttos the" ib 2883. " port luka ... å iärnom gångande" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 85 (209, 94). " aa skapt holle" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 113 (1486). hans örs var röt ... ok een sadhel a (ɔ: thy) STrand. 1853.">Fr 108. hauande dyra krono a sit hofwodh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 299. STycken på Forn Svenska.">EGh bär hwar man höök aa hände GO 18. bar ... barnen a sinom bak Bu 172. " bära gull spänne a sino brySTe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 260. " än vindögha är a väg" SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 282. skAl wara gap å murenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 85 (209, 94). sworo a (d. v. s. med hand å) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bokenne STorie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.">VAH 24: 321 (1424). the sagho gudz bardagha a honum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 163. häntat a (på ett afSTånd af) ena raST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1293. STenianus. Se Lg.">Bildl. tha laghe han a sinom wäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom ogilder STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 425. - Äfven efter vissa verb, som beteckna en rörelse, förenas a med dat. bäther gathe han fäST öghum a solinne än a hänne STenianus. Se Lg.">Bil 273. " nywdha the sin hugh a them creatwrum" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 75. " beet ängen eldar a þem hans finGre" Bu 55. - b) i. fan diäwlen siAluan a enom scoghe Bu 498. " giorþe mangh iartigne a þy lande" ib 526. " som ... fiskir a näti" STenianus. Se Lg.">Bil 541. duwa ... bar ampull a sina näui ib 689. " snethe sporSTaua sina a badhom ändom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bolag) SkogsSTadga för mädhAl tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 75. - I mera STenianus. Se Lg.">Bildlig el. andlig mening. lata sik wara gudhlikan i ordom ok å sinom munne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 15 (36, 16). witre män å rådhe sitia medh kununge älla höfdinge ib 72 (178, 79.) swren brodher a androm gillom STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGGK 107. döör a (såsom medlem i) gilleno ib.
a
3) för att beteckna tillfället, då nåGOt sker: på. a skänningis samtAlu SD 1: 668 1285, gammAl afskr.). a þinge ib. " a þingum" ib 669. vAldos. .. tolff mäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelike män a landz thinge STenianus. Se Lg.">Bil 847. Gripin a ferske gerningh MSTycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 56. fangas han a färske gyärning SD 5: 376 (1344, nyare afskr.).
a
4) för att uttrycka en handling, hvarmed nåGOn är sysselsatt, eller ett tillSTånd, hvari nåGOn befinner sig: i. STandä a sinne gyäringh til miþiän dagh SD 5: 638 (1347). " waro idhkelikin a waku ok faSTo ok bönum" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 53. " sculin j finna tua män a bönum" STenianus. Se Lg.">Bil 127. " STodh ther a sinom bönom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 100. Bu 5, 14. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 401, 404, 417. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 11. " a mote, se mot (möte). "
a
5) vid rumsbeSTämningar för att beteckna ett varande i ett föremåls oMDelbara närhet: vid. å thöm wäGOm skAl han skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa ok STädhia köptorp STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 65 (161, 71). " eth STenhws beläghit a brabrödhra gatu" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 105 (1440).
a
6) såsom omskrifning af gen. för att beteckna nåGOt såsom ett annat föremåls del el. tillhörighet: till. tha han kom in for portin a thöm STadhenom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa 20.
a
7) närmande sig beteckningen af medel: med. Burþe sanctus bartholomeus sina prädican. .. þy Bu 206. " han STar a enom fot (uno pede) suasom j twem Flätom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 49. " þe þing at ökyä oc STySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiä som kronän i suerike oc ware äfftekomände waro a bewaräþe" SD 5: 475 (1345, nyare afskr.).
a
8) för att beteckna det, med afseende hvarpå ett förhållande STycken på Forn Svenska.">EGer rum: a) med afseende på, med hänseende till, till. wi hafuum giort et skipte mällin war a waro fädrene oc waro mödrene SD 6: 180 (1350). " hawa STrand. 1853.">Fridh aa sik ok Allu sino" ib 4: 464 (1335, nyare afskr.). ib 466, 5: 374 (1344, nyare afskr.). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 65 (161, 72). " þän STrand. 1853.">Friþ bryter a quinnom SD 5: 637 (1347). " " han war then STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLokaSTe mäSTare a himpna gang" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 178. " tholde dödh a sinom mandom STenianus. Se Lg.">Bil 84" " ii hans huSTru han baþe a växt ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþom lik ok tAlan ok Allom latom " Bu 19. räþelecar a synom ib 497. " feet a liff" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7358. " liik a SToorlek oc widhlek" ST 452. - b) på. är jak vis a mine helso STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 335. " waro aa land oc STädher riik" MD 446. troo a thinum ordhom STenianus. Se Lg.">Bil 27. a. .. väghna, se väghna.
a
9) för att beteckna syftningen el. ändamålet med en handling: på, för. therde sith silf a fatöko folke STenianus. Se Lg.">Bil 650. " at han giwi ey å rosom (möjl. dock för rosan) ella hägGOma luf" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 35 (89, 37).
a
10) för att uttrycka Grunden hvarpå nåGOt beror: a) på, å. STande thz a synamanna witnom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bolag) SkogsSTadga för mädhAl tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 77. þiäna. .. guþi a kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiona koSTe Bu 144. " vp byggia vänaSTa mönSTer a sin koST" STenianus. Se Lg.">Bil 285. " a. .. väghna, se väghan. - b) på, på Grund af, af. reth tolomodh man meSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia skAl badhe aa gerninga swa a tAl" MD (S) 271.
a
11) för att beteckna sätt (hvarvid bruket af ack. är det normAla): på. a hebrezko mAle Bu 189. II:o med ack.
a
1) vid rumsbeSTämningar för att uttrycka en rörelse till ett föremål, STycken på Forn Svenska.">EG. till ett föremåls yta: a) på. satto barnet niþar a guluet Bu 5. " STSTycken på Forn Svenska.">EGh a sin häST" ib 492. " huar STen som kaSTas å tän jordmuren" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 86 (210, 94). förSTa GOz gaar a Grwn GO 194. " binda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLocko a een skAlk ib 589. fiol a knä" Bu 8. " SToþ suennen fäghin a fötar ib 156. - STenianus. Se Lg.">Bild. fiöll a han gudhliker räddoghe swa som then sympn som fAlder a hälgha män, tha gudh wisar them siin gudhlik thing" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 216. - b) i, till. kan omäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt fä a scogha löSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bolag) SkogsSTadga för mädhAl tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 73. " thz nidhirbrutu the a Grunden" Gr 306. " wil a gille ganga (inträde i gillet)" STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGGK 103.
a
2) för att vid verb, som beteckna en rörelse, uttrycka den handling el. det tillSTånd, som utgör rörelsens ändamål el. följd: på, till. foor mykith a weydhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 208. " ganger a sinä gyärningh" SD 5: 638 (1347). " ginGO a radh" STenianus. Se Lg.">Bil 86. the söta STund ther thik här ledde a mina fund lv 178. a mot, se mot (möte).
a
3) för att uttrycka en riktning: på. sat a hans höghro hand Bu 21. wil thu wälia thik at byggia a thina winSTro hand, tha wil iak ganga a höghro hand STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 178-9. han fälde ther folk a badha händer Iv 2347. Om a hand, a händer i åtskilliga uttryck, i hvilka a synes böra fattas såsom brukadt i denna bemäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelse, se vidare under hand. a annan sidhen thz bärghet war en Grymelighin eeldher och a annan sidhen war offmyken kyldh STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa (Tungulus) 29. förvara them ok hans här aa Alla sydha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 175. fAlla a badha sidhor mange Gr 262. kaSTadhe howdhit STundom hijt ok STundom thijt a ömsa vägna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 204.
a
4) vid tidsbeSTämningar: a) på. koma hälghe dagha nu opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa annan wiku daghin oc a annan komo the i fiordh aar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 63. - b) i. komin. .. ather a morghen arla STenianus. Se Lg.">Bil 127.
a
5) vid beteckning af STorhetsförhållanden: till, ända till. til þet är löST a ytärSTä pänningh SD 5: 567 (1346).
a
6) för att beteckna det föremål, mot hvilket i fientlig syftning en handling företages, el. i STrid mot hvilket nåGOt göres: mot. än the göra nokrä Grymä giärningä a þerrä siAlSTrand. 1853.">Frä lif SD 1: 670 (1285, gammAl afskr.). se swa gyort sum a oss syälwän ib 5: 606 (1346). " som bref hawer a annän man vm gyäld ib 480 (1345, nyare afskr.). a landet gaa (STiga i land och anfAlla)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9080, 9085. " the böriade tha a porum STridha ok a hans landh" MD (S) 253. örlögh a os föra Al 6220. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 171. hwi görin ij a mik thetta mordh Al 3466. ib 3622. " ij görin a mik änga oära" ib 3473. " hwath iak hafwer a philippum saght" ib 2649. " bedhas aff Alexandro naadh a then orät mik är giordh" ib 7879. " ganger. .. a göra säät" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 301.
a
7) för att beteckna det föremål, hvarpå en handling el. ett förhållande syftar a) på. huxar. .. a synda ämne Bu 144. " tro a min guþ ib 189. "" tröSTe. .. a diäwlen" ib 135. " lägGr ofmySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa dySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan ok äruode å sin mat" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 43 (111, 46). hitte. .. a gudz rätta tro STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 178. " kAlladhe a (åkAllade) hans napmn" ib. " scadha hafua giort a tridhiungx schoghana" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bolag) SkogsSTadga för mädhAl tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 74. " hämnas min harm a þina konu" Bu 19. " hon forgiorþe rikt fäþärne for läkedom a heþa läkera" ib 513. " a Alwora kunne han sik wel forSTa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 73. " hiolt a (bevarade el. iakttog) tokt oc GOdha sidhi" ib 561. " a konungsins skada wara (söka konungens skada)" ib 3889. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 211. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 190, 2: 2614, 7519, 9506. - b) efter. girughr å sina vndidåna GOdz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 28 (72, 31). - c) om. är Buthät a warra i färþ iland SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). (dubla).. . a höGra giäld MSTycken på Forn Svenska.">EG (red. B) 60.
a
8) böte. .. a wapn äller präSTer syäx maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). fyrtighi a wapn ib. " är han a wapn (Sko STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTers-hdskr., som ligger till Grund för den utgifna texten, har väpnare) ellir skötta" STycken på Forn Svenska.">EG (ArSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bogahdskr.) 64. magnus hakä, ther awapn är SD NS 1: 60 (1401). " erengisll jepsson a wapn" ib 6 (1401). " olaf rytting a wapn" STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 143 (1463). " erik karlsson awapn ib 160 (1465). JSTrand. 1853.">Fra af wapn under af. "
a
9) i föritan på, i väntan på, på. var härra tröSTe han ok bþ han fara vräddan a sina tröST ok gömo Bu 181. " jak er hiit komen a jdra nade" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 754. " margha nat hafuer iak lighat här. . a vedhespil ok äwintyr" STrand. 1853.">Fr 871.
a
10) för att beteckna sätt o. d.: på. a sina mato STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 92. a thenna lund Fl 468. " a tessa leedh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 760. " a vart mAl" Bu 55. " a latin" ib 8. " a swenska tunGO" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 319.
a
11) vid bedyrande och eder: a) på. lofwadhe. .. thz a sina tro STenianus. Se Lg.">Bil 315. " saghde oss. .. a thera sannind" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 188 (1386). - b) vid. þätt. .. swäria a gvþ SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 178 (1379.)
a
adv. dessultom. fae STrand. 1853.">Fram aftäkt. .. oc a iij marc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bolag) SkogsSTadga för mädhAl tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 78. " böte ater scadhan, oc a XL maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" MSTycken på Forn Svenska.">EG (red. B) 61. STycken på Forn Svenska.">EG 65. SD 4: 466 (1335, nyare afskr.), 5: 377 (1344, nyare afskr.). 378, 639 (1347). PfN 135. hafwi fore giort wapnen oc aff (för a) thre maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ib 138. JSTrand. 1853.">Fr STrand. 1853.">Framan-, hvar-, här-, in-, innan-, nidhan-, ovan-, thär-, up-, ut-a, samt STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa.

Part of speech: pp, ab

Additional information: prep. och adv.

Grammatical aspect: prep. adv.

Alternative forms or notes:
  • aa.
  • o FH 4:76 (1492). ä Lg 3: 537),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back