A

Old Swedish Dictionary - a

Meaning of Old Swedish word "a" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

a
L. A) prep. vid tidsbestämning för att uttrycka tiden då något sker: under, om. o hwat gledhi thu hafdhe naar thw saat thin aldrakärasta son ligia a golueno fore thik a iula nat SvB 290 (c. 1500). B) adv. med, tillstädes. i förbindelsen vara a ok ivir. SD NS 3: 208 (1417). " waro the a oc ouer mädh. .. ludeke kaara tha fornempda kalgardz tompt mäldis" SJ 38 (1426). - Jfr ovan-, up-a.

Part of speech: pp, ab

Additional information: prep. och adv.

Grammatical aspect: prep. adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back