A

Old Swedish Dictionary - a

Meaning of Old Swedish word "a" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

a
å, mindre älf. KL 312, 329. MB 1:294, (Cod. B) 543. RK 1:3541. " ther war aff blodh badhe ström ok a" KLemming. 1862.">Al 3368. " mange bäkkia ok sma göra stora aa" GO 37. " bätra är stämma bäk en aa" ib 38. " thy at en stor flodh iw thäs mindhre wardher, at hon i flere äär äldher bäkkia skifftes" Su 85. Jfr KLemming. 1862.">Almännings-, hovodh-, thwär-a.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aa.
  • äär MB 1:294, (Cod. B) 543; su 85),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back