A

Old Swedish Dictionary - a

Meaning of Old Swedish word "a" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

a
o! ack! a hwat manga thässe sottin hawir darat Bo 96 ib 104, 112, 137, 235, 242, 249. Su 213. " a hulkit gesta budh thätta är" Bo 240. " a hurw ylla lönte han honom tätte" RK 2: 9564. " a werldin huru tw pläghar löna" ib 1: 2494. " a myn eghin hustrv. .. hon är nw smitath meth wantro Lg. 3: 148. "Va 30. a sägh mik MB 2: 121. " a son min" Bo 213. " a herra ib 157. "" a herra gudh ib. "Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2228, 3332, 4892. RK 1: 3063. Va 25. " a helsam diur" Lg.">Bil 369. " a thu fula forrädare" Va 32. " a godhe domare" MB 2: 385. aa mik wslan dara (ah me miserum) Su 283.

Part of speech: in

Grammatical aspect: interj.

Alternative forms or notes:
  • aa Su 283.
  • ah Su 213 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back