Äg

Old Swedish Dictionary - äg

Meaning of Old Swedish word "äg" (or æg) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äg (æg)
ägg; i sht om hönsägg. äg struconnis (för strucionis) Bil 613. " äggin som vngane wordho aff waro j hänna (skatans) quidh" Bir 1: 299. " at hon skuli vpforstra sina vnga som wardha af äggiomen ok läggir sik. .. owir äggin" ib. " höna älla fogil liggiande owir sin äg" ib 2: 41. " Al äggin hulkin som äru vnidir hönonne ib. skAl hans höna äg aff gull läggia honum" Al 751. tha brASt pantiret sunder som eth eg Va 49. ondh hustru äthir bloman aff aggit (för äggit) ok bondin thz hwita GO 514. " scAl man taka. .. thz huitha aff äggit" LB 1: 96. ib 97, 7: 57, 58. " tz klara aff eggit" ib 71. " ägh. . oc söpe aff haffra gryn, ällir aff äggiom, oc enkannelika aff thz gula i äggeno. .. tettä er idher nyttokt" ib 3: 109. " wek ägh" ib 1: 96. " hard äg" ib 3: l19. lib 7: 60. tha äter herra abote fäm eg stekt och fäm sudhin och fäm giord i gryto loch fäm i panno och fäm sudin i kAle AS 60. " tha rättes in egh fore abotan" ib 59. om the dagha j hwilkom the skulu äta firmis maat tha giffuis hwarie enne tw stykke fisk, smör, äg, ost ällir annat tholikt Bir 5: 1. - Jfr gams-, gAS-, höno-, hönsa-, skatu-äg.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äg may have also been written as æg

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • eg.
 • ägh.
 • egh.
 • ägg-.
 • egg-.
 • äggiom LB 3: 109.
 • äggiomen Bir 1: 299),
 • äggia bloma
 • ägge-.
 • ege- )
 • äggia blome
 • ägge- )
 • äggia kaka ,
 • äggia skal
 • ägia- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back