Äg

Old Swedish Dictionary - äg

Meaning of Old Swedish word "äg" (or æg) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äg (æg)
egg, vass kant. Acumen vel extremitas ferri acuti ägh ok vddher GU C 20 s. 429. mädh groffwom traad sömandis j äggiana PMSkr 545, ett vlitt kläde. .. skickatt så at thett haffwer wedh hwarie eggene en karm ib 598 (avskr). brynestenen smöries medh olio, vm äggen skall warde godh ib 633. ib 433. SpV 440. - Jfr knifsäg.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äg may have also been written as æg

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back