Äg

Old Swedish Dictionary - äg

Meaning of Old Swedish word "äg" (or æg) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äg (æg)
ägg (särskilt hönsägg). "Jtem sod aff rötth vin oc ther j hönsa kräffuor oc bacat äller steekt äg" Småst på Fsv 2: 271 (i en matsedel). Jtem eyg for iiij ort. Skotteb 395 (1465). Paaschadagh. .. äg offwer alt bordhet Brasks Matordn 10. kluffwen äg medh ätikia, en räth saltgröön fisch ib 11.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äg may have also been written as æg

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äggia bloma
  • äggploma )
  • *äggia fladha
  • äggia kaka f. äggkaka. Jtem smaa skorna sodna roffuor medh osalt smör oc öwörst opp(a) än eggekaku Småst på Fsv 2: 270 (i en matsedel). item äggecager, item j faat fisk, oc kalle steeken etc. Brasks Matordn 1. lOdensdagen til middagh. .. torfisch, geddher, gös eller braxn, rödhing, makrel eller lax salt eller äggiacachan ib 6.
  • *äggia miolk
  • *äggia oster
  • *äggia super
  • *äggia vatn
  • ägvatn )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Brasks Matordn
H. Hildebrand, Matordningen i biskop Hans Brasks hus (ur hds. fr. 1513--27). I Vitt. Hist. o. Ant. Ak:s Månadsblad 1885 s. 1--21.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
Småst på Fsv
Småstycken på Forn Svenska. Andra serien. Samlad af R. Geete. 1900-1916. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back