Äg

Old Swedish Dictionary - äg

Meaning of Old Swedish word "äg" (or æg) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äg Old Swedish word can mean:

äg (æg)
L.
äg (æg)
dräpa med odd äller ägg (spjutsudd el. svärdsegg) SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). mädhär wdh oc ägh oc horda staale LB 7: 14.
äg (æg)
2) kant, det yttersta (på ett skinn o. d.). sidhan lyffthes (skinneth) wp aff stokkenom läntelika. .. takandis j ena äggena aff skinnith drägaudis thät räth wp Peder Månssons Skrifter Cod. Holm. in 16:o bl. 18 recto (enl. uppgift af Förste Bibliotekarien R. Geete). - Jfr svärds äg.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äg may have also been written as æg

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ägg (frv. vok. i änd. och ngn gång i ordslutet). ägh. egh MELL Kg 23: l7 i var. pl. äggiar),
  • äggiar tomt ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back