Alder

Old Swedish Dictionary - alder

Meaning of Old Swedish word "alder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alder Old Swedish word can mean:

alder
L.
alder
1) hel, all. SvKyrkobr 124. scholamästare äpter scholamästara skal sionga. .. twa mässor hwart aar. .. aff sancta anna, medh allan schola SD NS 3: 327 (1418). - n. alt, allt, det hela. alth (totum) ok delana äru athirtakilse nampni ällir ordh SpV 50 1. 3) all, fullkomlig. han haffwr giort mik ok min bqarn fwlt ok alt i alle maathe fore for:de godz SD NS 3: 209 (1417). 4) all, all slags, all möjlig. bortält mina dröflica finda. fordrif fran mic alrufulskap (för alra handa el. alra diäfla fulskap) SvB 417 (början af 1500-talet). pl. allir, alla. gifwm vi häradzhöfdhinganom. .. fulla makt.. . vatzstena clostre thässa forscrefna skattajordher. .. alla oc hwaria thera om sik, fastfara SD NS 3: 263 (1417). " foresagh han ok viste aldra enghanna ok aldra menniskionna nampn sidher villiä oordh gerninga ok jemuel allars there thanka Sv Kyrkobr 125. jak är. .. helare aldras thera som äpther fölghia minom kännedom" Mecht 60. - gen. sing. alz, alldelses. piltrum är ey selff oc ey kopar, wthan är swa als j mällen eth selff fantqasticum PMSkr 435. the tingh som haffue sigh als emellen malmer och stener ib 634. ib 635, 645. - gen. pl. aldra, förstärkande superlativen; allra, bidher jach tik min aldramylasta jmffru maria SkrtUppb 378. " fförst aldr giffuom wj. .. wnder. .. sancte henrikx ok sancte erikx koor j abo domkirkio j alandha siäx stengher jordh" Svartb 217 (1400). SkrtUppb 334.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • allars SvKyrkobr 124.
  • alz. als. ack. f. all Svartb 546 (1483).
  • aal SD 6: 396 (1352).
  • aldra. aldras Mech 60. allres Fyra handl rör Vkl 286.
  • allars SvKyrkobr 125, 217.
  • allers ib 208 ),
  • aldra enast
  • alla- )
  • alt likoväl , likväl. haffde en k[onungh] eric sa sdcriffuit thät her abram goz hade varit honum medh rättha tilfallit tha hade thät at (för alt) likauel ey borth at bliffua vith makt Arfstv 27 (1461).
  • mädh allo , i förbindelse med negation; alls. ney ey mädh allo Hel män 178. - (aldra för andra: aldra människio thinga tilhäfdh (alienorum ursurpatio) SpV 159 ).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back