Alder

Old Swedish Dictionary - alder

Meaning of Old Swedish word "alder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alder Old Swedish word can mean:

alder
L.
alder
1) lifSTid, lif. " ändaþe syn aldar mäþ dyghþelekom lifnaþe" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. ginGO blinde allan sin aldar ib 15. ib 18, 26. fik hans aldar GOþan ända ib 28. " aldar þin aldar var möþa ok þrang" ib 76. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 302. " til himerikis koma thaghar epter sin alder" MB 1: 158. " SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sua langir hans alDir vare" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 255. " han raþar eigh pänigenom sik tel nokon aldars heþar (heder i lifvet)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 153.
alder
2) tid. " langan alder wiise swa hwar androm" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 53. epther langan alder STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 53. " STakkotther oc ledhosaMBer är wars liiffs aldher (tempus vitæ noSTræ)" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 74.
alder
3) ålder, forntid, lång tid; i uttrycken af alder och (nåGOn gång) mäþ alder. SOm han af alder hawer varit Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 662 (1347). " medher allum thöm tillaghum ther them for:da twem marSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLandom nw till ligger och aff alder till lighat haffuer ib" NS 1: 8 (1401). ib 10 (1401) o. s. v. the hafdho ther STanDith aff alDir STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 93. SOm thz aff alDir hauir warith SO 4. ib 63, 115. Bok om Konnunga STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 5 (12, 6). " aff aldar oc heden höss" Dinaviens hiSToria. 1816 ff.">HSH 29: 41 (1481). aff gammel alder oc aff hedhenhöös ib 43 (1496). SOm meth allir ther vndhe hafuir leghat Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 543 (1406).
alder
4) tidsålder. " wardher enkte aldra skipte sidhan eller wärlda" MB 1: 66. " förSTe wärlDinna alder" ib 2. ib 5, 7, 11, 28. " här thykkis förSTa allirsins (primæ ætatis) GOdha enfalloghet vara opnyadh" Bo 140. swa tekna jak thik oc scrifwa thre aldra (ætes) vara j värlDinne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 187.
alder
5) det genom tiden STadgade, sed. wwik ok sqwaldher är nw landsins aldher GO 355.
alder
6) ålder. " vändes simons anlete tel alskons aldar" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 102. " gaMBle karl. .. glömde sin ald (för alder)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 156. " a vnGOm aldre" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 565. " at han aff gaMBlom alDir ofwir gaff gudh" ST 422. alla iuffru SOm. .. tel aldar (mogen ålder) varo komma STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 5. siþan hon kom tel sin aldar ib 10. " wäl oppa sin alDir (väl till ålder) komin" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 31. Jfr barndoms-, lagha-, manz-, midh-, mäþ-, ungdoms-alder.
alder
7) hög åler, ålderdom. gaMBlir män GOther þeer SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum for sin alder latäs Bort af ware thiäniST Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). mins alDirs thröST STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 476. " j vng domenom ok j aldrenom (senectute)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 216. ib 2: 159. MB 1: 248. Di 21. - Jfr miöiar-, siängar-, sySTkina-alder.
alder
1) äldSTe. " vtwaldhe noghra mz sik aff präSTomen oc almoghans alDirsmannom" MB 2: 257. ib 314. " the fyra oc thiuGO seniores, SOm kallas alDirsmän, äpter thy skriwat STanDir i apocalipsi" Ansg 179. Jfr alderman.
alder
2) den SOm är äldre. aat spör. .. thina alders män (majores) SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 165.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aller Sd NS 1: 20 (1401) o. s. v.; Di 21. pl. -rar),
  • alders häfdh
  • allers- )
  • aldersman ,
  • alders sot
  • allers- )
  • alders tidh
  • allers- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
➞ See all works cited in the dictionary

Back