Alder

Old Swedish Dictionary - alder

Meaning of Old Swedish word "alder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alder Old Swedish word can mean:

alder
L.
alder
1) hel, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla förSTo naat februarii manaz" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 9. " ran STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan daghen" ib 65 " sa hon. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan koren" ib 11. " at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al þe natura Vare ärlek SOm hanom VaSua na EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bunden ib 64. "" til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan israels SOna mogha oc sampnadh" MB 1: 363. " vm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt et aar" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 40. " hafwer giort mik fwlt ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt (till fullo GOdtgjort mig)" SD NS 2: 2 (1408). at hon er STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All sik saman (unita, samlad och förenad) Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 8 (19, 9). " er STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder sik saman" ib. " synis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir saman (hel och hållen) guld" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 433. " til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All sädhen bade korn oc hwete war skorit oc trysskat" MB 2: 210. - närmande sig adverbiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al betydelse: STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alldeles, helt och hållet. ätar sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan innan viþ angar EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 29. " nu är iak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldar äpte þinom vilia" ib 494. " at han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alf for rätzl" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">Pa 23. " han loot STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All SOm thz war förgätt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1881. han är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldher samman ögha, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldher handh, oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldher fother STerfolk. Utg. af F. A. DahEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 30. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldar är iak blötar gen bliscap" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 494. ib 12. " ha Var ey STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder skiälikir" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 777. " han wardh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir skälwande" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 69. ib 77. " är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir nakudhir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 116. "EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 203. " han war tha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All moodh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8958. ib 8454, 8455. Vardh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller ginum räddher STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">Pa 16. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5456, 6681, 9220, 9810.
alder
2) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All, ändad. " ey är thz ther mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 4178.
alder
3) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All. " fullkomlig. meth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom kerlek" SD NS 1: 84 (1401). " epter STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldom minom vilia" ib 2: 52 (1408). " af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom GOdh vilia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 388. honum bör STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir hedhir ib 2: 325.
alder
4) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All slags, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All möjlig, hVarje. aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allän döþerlik owinscap SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All dygdh ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All naturlik makt" Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 8 (19, 9). " wäria töm firi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan orät" ib 78 (193, 85). til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla andra gärning MB 1: 110. " fik biscopen bötar aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom väSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 15. " at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle mato" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 118. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra handa, se hand. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzkona, se kon. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzkyns, se kyn. - se STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allting. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt þät guþ gaf þöm at ägha EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thet skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">Pat är" Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 2 (3, 3). thz war adams skuld, hvi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt wart honom olydhokt, ty at han war olydhin thön (för thöm) thär en skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo rådha ib 8 (18, 8). mith GOz. .. med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allu þe þer til liggir SD 5: 293 (1344). " at miSTa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt saman" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 358 (se vidare under saman). - pl. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla. firi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allum manum SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). wäri Frither nällin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra manna ib. " gaf STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla romara liþugha af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom vt giäldom" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 65. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allum theem þässi bref seä ok hörä" SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). meth sampthykkio STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allar wara ib NS 1: 623 (1407). " gör iäc thet STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allum kunnukt" SD 5: 293 (1344). " öpto STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 197. þe samu jngiäld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alsaman aff fynlande SD 5: 567 (1346). " bidhiom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle saman til hans" Bo 231 (se vidare under saman).
alder
5) i nekande satser, i sht efter utan: nåGOn (ullus), STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All. wi ärom ey lati STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan tiidh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6123. " vten STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt quSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All" SD 5: 160 (1343). vtän STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allän toll ib 639 (1347). " vtän STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt hindär" ib 6: 149 (1349). vtan. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al prydhilse Bo 1. " vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt iäff" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 897. Va 31. " wtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla twäkan" MB 2: 212. " vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan hugnahd ib 308. - Särskilda kaSus dels ensamt dels i förening med annat ord nyttjas adverbielt. - Ack. sing. n. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt. "
alder
1) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alldeles, helt och hållet. brullöps koSTnadhin skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">Padhis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt äpte hänna forsyn Bo 58. han haffuer sin hwgh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt wänt om kring STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3686. iak hiolt han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt fore haadh ok spot STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1841. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt (totSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aliter) vndra jak opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">Pa mik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 154. " innan fiskeoosith, SOm jak ther hawer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt vtan vidh" SD NS 1: 170 (1402). - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt. a thöm krokom Varo människior vphängdha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt vm kringh STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">Pa 18. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9291. lagdho the ginSTan träfiöla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt kring vm korsit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 271. MB 2: 339. - förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande Framför of och for i förening med adj. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt of höghfärthoghan EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 150. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt oFManGOm STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 614. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 341. MB 1: 190, 434. Fl 254. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt fore STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" FMan och G. STephens. 1849.">Iv 480. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt formange STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9294. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt for STora gälde STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr.) s. 211. . helt. adams sympn tha war herra togh riwith aff honum war STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt annar sympn än then SOm wi SOwom natwrlika MB 1: 89. " han lagh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth qwar" ST 74. " läth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt läntelika smaam och smaam aff sino gudhliko STränge lifwirne ib 155. "
alder
2) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt, ända. " thäs kyns nat oc möSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK war STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt Fra adams synd oc til thäs gudz SOn himerikis SOol oc liws ran op i renaSTo sky" MB 1: 52. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt til sins lifs ända" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 63. " hioldo honom troskap STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt til dödhin (usque mortem)" Bo 14. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altil dödhin" ib 32. the föEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgdo them heem STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt til then port STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1742. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt i lyttarSTa landamärin Bo 78. " kom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt hiit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7332. " the nighu hänne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt nidhir a iordhena" Bo 250. " göma oc reenan haSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla min jomFrudom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt wt j dödhin" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 814. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt ouer tytzskä EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergen (usque ad STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alpes)" ib 3: 562. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt þär til at eller STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt þär til, ända till dess. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al the til at (donec) thu wärdhwgh wardher han see EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 45. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt þär til hon man takir" SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt ther til thu faar gudz foreloffwadha nadher EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 820. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt til, d. s. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al til (för STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt til) daghin daghas EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 43. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt til, Fram faret är thässa lifhsens mySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer ib. ib 76.
alder
3) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt jämt. han leon STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt mz honum gär FMan och G. STephens. 1849.">Iv 2799. ib 4115, 4811. Fr 1104. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1840. " föEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgdo them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt med" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1734. bleff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt när honom Va 53. " judhen laa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt oc hördhe opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">Pa" ST 305. ib 412, 513. " oc swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt wt aat (och så vidare)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 61. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt idhelika, d. s. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt idherleka oppe hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldas EGier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.">PfN 138. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5766, 5862. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt jämt, d. s. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt iämpt bidhianEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dis til gudh MB 2: 162. ib 183, 230. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt iämlika, d. s. the waro STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt jamlika satta STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 228. -- STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt ut at eno, oafbrutet? han laa siuker STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt vt at eno, väl fämtighi dagha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 317.
alder
4) vid komSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">ParatFMan och G. STephens. 1849.">Iver: vida, än, ännu. jak tholde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt meer ok hardhare STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 39. " wänter mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt bätre lön" FMan och G. STephens. 1849.">Iv 1229. " hon tröSTe til mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt bätre än til han" ib 2730. " ij hafuin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt visare raadh än mik" ib 5450. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt wär" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4496. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt STörre makt" ib 5150.
alder
5) visserligen. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth (þat er viST) koma ther Vapnadhe men" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 265.
alder
6) i rimveSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen såSOm ett slags fyllnadSOrd. thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ower komin vära STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt fore thina vranga kära FMan och G. STephens. 1849.">Iv 5270. tha konunghen kom i skoghen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth mz sin her STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1051. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thät.
alder
1) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt jämt då. man SOffwer ey STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz man snaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKar GO 1102. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz te foro sagho the til baka STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4440. "" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz (så länge SOm) drotningen oc han omginge eyncte barn the saman finge" ib 7372.
alder
2) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt hVad, så haSTigt SOm. sendhe EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz han kunde STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6050. " redh teden. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz han kunde ib 9552. "" dragher tiil swerige STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth thz han kan" ib 3: 1217. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt liko väl, likväl, det oaktadt. än STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altlicouäl ey for thy forlät ödhmiuktinna mäSTare at han sik ey STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AldraEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">DiuSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgFMan och G. STephens. 1849.">Ivna lEGenden om Tungulus.">PaST ödhmiukadhe Bo 39. " än tho STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altlikowäl (verumtamen)" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 267. JFr STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allikoväl. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt for thy (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth for dy, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth fordy Gers FreST 12, 13, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 45, 47, 48, 56, 57, 60 ; SOns lärdom huru man skall dö. 1881.">Gers Ars a 2, c1, c4, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All for thy SO 101, 198), det oaktadt, likväl. SO 7, 101, 117, 148, 195, 198. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 488. Gers FreST 12 o. s. v. SOns lärdom huru man skall dö. 1881.">Gers Ars a2 o. s. v. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt um ens, dock. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt wm ens (verumtamen) skils siälin widh kroppin mz mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLom räddogha EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 204. ib 12. JFr þo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt um ens under þo. - Gen. sing. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz.
alder
1) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alldeles. " öxSTenen skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ey hawa meer en lit än annan vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz i mällan" MB 1: 80.
alder
2) såSOm förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKning vid nekande ord: STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alls. aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlzänGO MB 1: 76, 77, 79, 252. " fik ekke rikit for STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz änkte" Bo 18. " hans broder kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allade hon erik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzenkte" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 562. " latho ther STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz enghen offwir komma" MB 2: 77. EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 15. Va 40. MB 2: 301. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1510. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts..) 4680, 5451.
alder
3) förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande SuperlatFMan och G. STephens. 1849.">Iven: STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allra. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz wärSTa dwr MB 1: 232.
alder
4) i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt, "in STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alles". skatter vj öris STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Als FM 73 (1481, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " the ware STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz ijM" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 10. ib 116, 184. SO 48. - Gen. pl. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra, förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande SuperlatFMan och G. STephens. 1849.">Iven: STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allra. ä þa þu giorþe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra bäST the tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alaþo vm þik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra värST EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 77. " sinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alra käraSTa SOn" Bo 5. " dragher siin Vapn op a STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra raskaST ther han ma" Fr 486. " wars herra offer thz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla dyraSTa" MB 1: 473. " thu man STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla fulaSTe" ib 2: 299. ib 303. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla raskaSTa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7091. SD NS 2: 169 (1409). " hwilke SOm förSTa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alra waro" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 181. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller mäSTe rikedoMBer MB 1: 220. " the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller beSTha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (ny början af Gamla Krön.) s. 164 ib 2: 6860, 6976, 8820. Gers FreST 22. SOns lärdom huru man skall dö. 1881.">Gers Ars a 4. war STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allär gladaST EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 110. " medh thet STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AllerförSTe" BSH 5: 162 (1507). " med thet STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder förSTe" ib 518 (1512). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allare förST PK 221.
alder
1) fullkomligt. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alldeles. en vnger man dödher mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 87. ib 125. 462. MB 1: 108, 413, 415, 2: 232, 235, 252, 267, 278, 302. Fl 201. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1701. " lika grön mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo" ST 204. EG 68. " ther litit mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo (i det hela, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt sammanräknadt) war til skiptis" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 235. " loktadhe han tha mykyt mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo (ganska mycket) ib 667. "STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2003, 2320, 2360.
alder
2) vid nEGationer: STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alls. bätra är gaMBlom oc sirla forlata wärlEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dina oc henna synder än ey mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo MB 1: 271. " SOme kändä han ey mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo" ib 314. ib 325, 470. " hans makt kan ängin tälia mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1930. " rädEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dis tha ey mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allä" FMan och G. STephens. 1849.">Iv 3192. Va 27. " enkte mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6069. MB 2: 31, 189. Fl 1087, STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5244. Su 185. ST 296. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 240. - pleonaSTiskt: STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz enkte mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo ST 227, 233, - i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo thy (i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla thy, i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle ty), i det samma, vid samma tid, juST då. fornam han i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle thy hurw erik jn i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTret redh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 35 45. " bradhelica the aff husit fara och söchte the böndher j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo ty" ib 3922. " kom i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla ty" ib 8433. ib 8470, 8965, 9611, 3: (siSTa forts.) 4736, 5112, 5985. ty STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle ty (för i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle ty? Cod. B y STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle thi maatten) wort ten mannen Bort worffuen EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 126. (än STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller trol. för är mer Su 27 ).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • aller.
 • al.
 • all.
 • ald Bir 4: (Avt) 179.
 • allom.
 • aldom SD NS 2: 52 (1408).
 • allo.
 • aldo ib 2: 53 (1408).
 • allan.
 • aldan ib 2: 52 (1408).
 • alla.
 • allda ib 2: 53 (1408).
 • aldra.
 • alra.
 • alla.
 • allar ib 1: 623 (1407).
 • allare PK 221.
 • allarss LfK 249. aller (bildadt efter Tyskan; liksom allare och alder träffadt endast ss förstärkande superlativen). alder BSH 5: 518 (1512).
 • allers LfK 248 ),
 • mäþ allo
 • -alla )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back