Äptirleva

Old Swedish Dictionary - äptirleva

Meaning of Old Swedish word "äptirleva" (or æptirleva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirleva (æptirleva)
(-levande) f. efterlämnad huSTru, änka. Ett i kanslispråk förekommande ord med i urkunderna växlande former; ofta som ett adj. STrand. 1853.">Framför ordet huSTru. huSTrv STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta, Magnus Swenssons epter liffuat SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 35 (1452). " tha kom ärlighe oc welborna qwinna huSTro KirSTina, Knwt Arwitssons efftherliffdhe" Vg Fornmt I: l2 s. 46 (1459). swa dödhe her Jens fAlk, oc swa fik her Ture STenso j Krakarum STrand. 1853.">Fru STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta. .. her Ienss fAlkss eptherleundhe ArvSTv 12 (1461). STrand. 1853.">Fru Cecilie her Abrams etherleue ib 56. InGridh Gregers dotter, Lasse Hiortz aterleua huSTrv NMU 1: 135 (1472). Kom foe rettin Eric Laresson oc tAlade til huSTru Anna, Anders krabbis epterleffua om len wrfiel Uppl Lagmansdmb 12 (1490). hans epteleffuanda huSTru forscrifne huSTru Elin STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 106 (1487). huSTru STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta, MOns tolx effterleuä huSTru ib 2: 302 (1496). Mogens Ericssons borgemeSTeres effterleffua huSTru ib 2: 304 (1496). huSTru Elzaby, her Magnis Erikssons epteliffua STb 2: 161 (1486). lhuSTrv Aleth, Hans STrand. 1853.">Frydanckx effterleffue huSTrv. .. tha swarede for:ne huSTrw Aleth: Bade myn STrand. 1853.">Framledne bondes och mith ib 3: 170 (1494). HwSTrv STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta, Jens ÄrffuaSTssons efftrleua huSTrv om arffuit. .. epter STrand. 1853.">Framledne Jens ErffuaSTasson. .. hans epterbliffuende dandequinne, huSTrv STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgtta ib 3: 261 (1495). wort tet swa. .. besluth. .. emellom STaffan Kortssons efterleffua barn ib 5: 27 (1514). Knwt STeensons epterleffwä GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 54 (1495). beschedeligh quinne hwSTrv STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgtta, Peder Reffueklos effterleue huSTrv HLG 3: 150 (1507). jak Kadrin Mangsdotther, fSTrand. 1853.">Framlidna Matthis smedz wed Norra port efftherliffua huSTru i STocholm ib 3: 152 (1511). huSTrv Karin, Oloff skinneres effterleue huSTrv i STocholm ib 3: 153 (1512).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirleva may have also been written as æptirleva

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -liva )
  • äptirlivande

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛚᚽᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back