Ära

Old Swedish Dictionary - ära

Meaning of Old Swedish word "ära" (or æra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ära (æra)
1) förhärliga, förklara. (Gud) äradhe sin guddom medh mangom vndirlikom oc storom iärteknom Prosadikter 32. " thät kombir time at människionna som skal äras (clarificetur)" SkrtUppb 303. 2) lovprisa, lova, ära. Jak skal hälgas j them som mik nalkas, ok j allom lmogans asyn (= i allmogans asyn) skal jak äras SpV 559. Annantidh nar hon innerlika äradhe (gratias ageret) gudh fore alla sina godgärniga. .. takkandis oc ärandis gudh thär fore at. .. Mecht 228. At the tik emsaman äre J Buddes b 86. 3) hedra, belöna. fornögdes Anders Jönsson fore ena lest ööl. .. som the Lubeker worto ärade met pa stadzsins vegna Stock Skb 77 (1503). - refl. äras berömma sig. Nw wändhir jak mina talan til tik, hwilkin som äras (gloriaris) j ltik. .. Thin ära är komen fram aff mwllinne SpV 147. Arrogancia är äras aff thy som thu ey takit haffwer SpV 141.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ära may have also been written as æra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back