Ära

Old Swedish Dictionary - ära

Meaning of Old Swedish word "ära" (or æra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ära Old Swedish word can mean:

ära (æra)
L.
ära (æra)
1) aktning; ynneST, ynneSTbevis; godhet, välvilja, vänlighet. marsken giorde the sendeSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bud äre mz koST foder oc gode rehde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3061. " the takkadhe honom. .. for hans nadhe och STora äre" ib 4101. " gudh thakke idhe fore idhra ära" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3469. " the ära ij hafuin begangith mik thz löne idher thän bäST forma" STrand. 1853.">Fr 734. han. .. takkade honom for sina äro STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 301. " for godgerninga han wil opbära medh sama wilian ather ära" ib 292. " thz giorde han wtaff syn ära" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5180. " tha talade konung piping mz STorä ärä til herra falantin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 23. " them ar ärä och glädi ospar (der gheSTe pleghen myt menghen era vnghespart)" ib 46 ; " jSTrand. 1853.">Fr 2. - (?) en godh wili han är beSTh ower al lthing som til ära meSTh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 292. - ynnesbevis, belöning. hwat lön äll hwat ära väntin j inder aff hanum (qualem. .. mercedem habebitis) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 126. " iak skal mz äro löna thik" STrand. 1853.">Fr 725.
ära (æra)
2) ära, heder, ärebetygelse, hedersbevisning. aff honum sker idher een höghelikn är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1261. " the giordho mik swa mykin ära" ib 510 ; " jSTrand. 1853.">Fr 1. at i giordhin mik oc minne modher marie. .. STörSTa vyrdhnng äro oc dygdh" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 916. swa mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo mere äro skal thu göra hans signadha modher (iSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPendas virgini plus honoris) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 40. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 186. þin käre son biþar þin mäþ heþar ok aro (för äro) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. " egipceij iordhadho jeremiam mz hedher oc äro" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 12. " the foro mot honum mz glädhi ok ära" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 63 ; jSTrand. 1853.">Fr 6. jersleff. .. mz STora ära foSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgde honom til STrand STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 361 ; jSTrand. 1853.">Fr 6. han vntfik honom. .. badhe mz dygd ok swa mz ära STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 252. " pris ok ära sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa wara dygdhenna lön" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 80 (197, 87) ; jSTrand. 1853.">Fr 3. - ära, pris, lof. siungom guþi heþar ok äro (cantemus honrem) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 25. äro (gloria) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vari gudhi i hymerikis högdh STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 36. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 34. " lof oc hedhir oc ära (gloria, laus et honor) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vari thik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 247. STröm. 1868--70.">Su 340. " loff oc ära wardhe henna signadh naSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn ä for vtan ända" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 17. " gifuom wi hwario swartbrödra cloSTre j serike som ey ä nw näSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt tre maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK oc hwario Grabrödhra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTre. .. tre maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK gudhi alzwaldoghom oc hans wärdhughe modher mareie til loff hedher oc äro" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 202 (1391). han. .. bygde eth capell aff sith hwss j sancta anna äre STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 31.
ära (æra)
3) ära, heder, anseende; ngt som medför ära el. heder. apoSToli forsma prädica af þässa hems äro STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 150. " for fanyto äro" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 228. " fiik ey epther godz eller ära" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 205. huru han må sik sielSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van ok sitt liuärne STyra medh dyd ok äro STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 12 (29, 13). " han är wärdugher länge wald ok ä'ro haua" ib 16 (39, 17). thön affödha manna skal haua hedhir ok äro som rädhes gudh ib 60 (150, 66). thik bar rätter til, at ärwa mäSTa äro oc wald, oc gawor epter thin fadher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 260. " görin for gudz skuld och idhrä ärä (dorch god vnde ere), och laten siwnkä idhrä wredä" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 17. " thäs hafuin ij ära" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 218. thz os badhum koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer till ärä ib 1880. " han. .. war ther keyser mz mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe ära" ib 11. " han är väghin mz mykn är" STrand. 1853.">Fr 1370. " thera mandom tedhis ther mz ära" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 714 ; jSTrand. 1853.">Fr 6. then diwST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vardh tha ridhin mz ära STrand. 1853.">Fr 1671 ; jSTrand. 1853.">Fr 6. the loto sin koST redha mz ärä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 566 ; jSTrand. 1853.">Fr 6. the vildo badhe hos äro blifua STrand. 1853.">Fr 1654 ; jSTrand. 1853.">Fr 8. til dygdh oc äro waro the fws STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 8 ; jSTrand. 1853.">Fr 8. ther honum war mere laSTer än ärä ib 79. " idher bär ther til konungxlik ära rät at göra thöm soom vil sik kära" ib 5249 ; " jSTrand. 1853.">Fr 8. thet är kununge dyghr hedher ok ära haua rikan almogha" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 77 (191, 85). thet är. .. bådhe tarf ok ära, at haua trona oc vitra lok hemelika rådhgiua ib 16 (41, 17). - pl. mädh ärom, med ära, med heder. wil tw godher scriffware wara ok thit eSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBit mz ärom swara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 292.
ära (æra)
4) heder, prydnad, glans, förträfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flighet. the (djuren) äre skapath til litla äro STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 114.
ära (æra)
5) ära; härlighet. hans är äran ensamins, som alla äro gifuir Bi 534. i paradiis oc förSTa mantzins äro STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 147. " holde oc thäkte gudz ära (gloria Domini) berghit mz et sky. .. oc tedhis gudz ära allom israels sönom swa som brinnande elder öwerST ower synai bergh" ib 343. " i 402. at seia (han) sälan innan gläþi ok äro" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 521. " thässe nonkane äru nylika dödhe ok liwa nu j äronne mz gudhi" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 79. " hon wtgik af thässe ysäld ok ingik i äronna liiff" ib 359. " the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varo tha i äronne (gloria). thy at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vars herra syn thz är fulcommin ära" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 220. skal iak koma atir äptir thik oc taka thik til minna äro ib 245. " mannin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var skapAdhir the til at han skulle haua ärona. til hulka ängin kunne koma äpte syndena fore thänna daghin" ib 253. " af thera äro kan iak ängaledhis fulsighia" Gr 298. " at min likame skulle äras äptir pinona j äronne (glorificaretur in gloria)" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 119. ib 316, 317, 356, 380, 387. " inledhas j äronna rike" ib 318. " thz ärom wi owärdhoghe at wita för än han wil siälwer tees oc skina ower os, mz äro liwse" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 314. " for ödhmiukan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonadh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhis hon nu i himerike mz äronna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 359. " han hafdhe fort sik i sinna äro (gloriæ) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 235. " tha som alle thine käraSTe wtualde wener. .. j twäggia äronna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäde j förde skulu ltik äwerdelika loffua ffor sith STrand. 1853.">Frälse" STröm. 1868--70.">Su 340.
ära (æra)
6) STåt glans. gingo the in j sallen, the herrä allä mz STorä ärä (in Groten eren) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 46. - skönhet, prakt. eet STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vardtafuil STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var ok thäre ther prisath STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var for lhögha äre STrand. 1853.">Fr 428.
ära (æra)
7) prydnad, heder, person som sprider glans? ofuer all sin släkt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var han een ära (Cod. B bar han ärä) STrand. 1853.">Fr 40 ; jSTrand. 1853.">Fr 3.
ära (æra)
8) ära, heder, hederskänsla, rättskänsla, redlighet; (godt) samvete; pligt. lhan gömer sina äro, oc sigher ä neu gen fwle synd STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 234. " rät riddirskap man plägadhe thäe ok göSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MDe thz mz hedher ok ärä" STrand. 1853.">Fr 52. han ma väl sighia thz mz ärä ib 35. " litit tenkte han a ärena thoo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: l7072. erich haffuer hwarchen äro eller tro ib 4221. " hwar landrom troo och ära sadhe ib 3: 3318. göra fwlth sina ärw oc ltro" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 26. jach och the fatige dande swena, idher thiena, haffwe giorth war äre sa fulth som en annan STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 220 (1507). han sende mik honom j ärä och tro (i förtroende till min heder el. redlighet?) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 17. - i bedyranden. thz siger iach idher pa mina rättä tro och ärä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 23. ib 49. " han swor segh wlya halla lsith fängilse paa sina troo oc ärw" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 34. niclis. .. loffuade honom vppa tro och äre at aldrey mere moth honom wäre STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5538. " thz loffuade han widh hedher oc äre ib 5712. han lofuade wid äro" ib 9443. " konungen swor widh sna ära" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 247.
ära (æra)
9) hederskänsla, uppfattning af hederns kraf; STolthet. mik thykker thz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara swa hemska ära at dwälia thz som tho skal STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1546. 10) ss titel: majeSTät? gudh lönä thz idher konungxlikä ärä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 23. - JSTrand. 1853.">Fr himirikis-, hus-, o-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van-, värulds-ära.
ära (æra)
1) rik på ara, ärad, hedrad, vördnad; vördnadsvärd; hög, STor. lmykit eSTu när gudhi wärdh ok äru ful lok hedhers STrand. 1853.">Fru (magni meriti es. .. et gloriosa) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 270. " äro fuldir konungir ok martir magnus" ib 875. " han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var ärofullir oc ärlikin martyr (margyr gloriSTröm. 1868--70.">Sus)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 23. " ärufullir gudh" VKR II. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 78, 79. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 217. " äro fulla gudz modhir maria" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 19. ib 4: 58. " erofullir gudz win" ST 108. the akta ey gudz ärafulla naSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 36. " the. .. vt thando. .. the ärufullo limina a korseno" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 271.
ära (æra)
2) ärofull, medförande ära; härlig. ärofullir sighir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 109. " han. . war ginSTan inleddir for sit ärofulla liwärne oc ärlika aldir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 303. " gudh scla giua os himerikis hedhir oc hwilo i äwärdheliko liue. oc ärufulla glädhi mz häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghom änglom" ib 204.
ära (æra)
3) härlig, förhärligad, föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlarad. kom thaghan äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBrat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var herra iheSTröm. 1868--70.">Sus i hwitaSTa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhom. .. SToltir oc ärofullir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 222. " hulkin som vpSTodh af dödha oc vpfoor ärofullir til himerikis" ib 176. " huru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var herra iheus tedhe sins ärofulla licamma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLrarhet vppa bärgheno thaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bor i 119. ther vmskiptis hans licamme fore them teande sik them ärofullan ib. -- "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ära may have also been written as æra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • äro bikar
 • ähre bäker )
 • äro dygdh ,
 • ärofulder (äru-. ero- ST 108.
 • ära-.
 • fullir) ,
 • ärofullelika ,
 • äro girugher
 • -gyrwgher )
 • ärolös
 • ärw-.
 • -loss )
 • äro qvinna ,
 • äro samber
 • -saam )
 • äro tak
 • -tag )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back