Atervända

Old Swedish Dictionary - atervända

Meaning of Old Swedish word "atervända" (or atervænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atervända (atervænda)
upphörande. " ath hon görin (för göri) syn scriptamal j syndhinna atirwändho (upphörande med synden)" MP 5: 202. lib 4: 115. - taka atervändo, upphöra. thäntidh liffwit kombir, tha thaghir dödhin athirwäne SpV 52.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atervända may have also been written as atervænda

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚠᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back