Atervända

Old Swedish Dictionary - atervända

Meaning of Old Swedish word "atervända" (or atervænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atervända Old Swedish word can mean:

atervända (atervænda)
L.
atervända (atervænda)
1) vända till baka, föra till baka. pass. opersonl. med dat. honom war illa ather wänt (han återvände illa, fick en svår återfärd) KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3357.
atervända (atervænda)
2) återvända, vända till baka, gå till baka, vika till baka. tha han wilde räddir ateruända Bil 272. Bergström. 1868--70.">Su 412. " sidhan aterwände gudz bardaghe aff folkeno" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 406.
atervända (atervænda)
3) komma att upphöra. thz atirwändir catarrum KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 69.
atervända (atervænda)
4) upphöra (med), afstå (från). thz ware bätra at i ater wändin KLemming. 1862.">Al 6820. " atirwända aff ohöwelikum lek" KL 51. ib 128. " tha atherwänt är at ringhia" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 37. tha abbatissan haffwir atherwänt ringhia 5 ib 49.
atervända (atervænda)
5) upphöra. " ey atir wände diäfwlsins ilska än tha" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 253. ib 2: 17. " tha atirwändir ringhia" ib 5: 85. - taga slut. waar öö hafwer ok tholikt sin thz weet ängin hänna ända ok ängin hwar hon ater wände KLemming. 1862.">Al 4708. " ther cristin land ather wända ok hedhin land taka widher" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1329. - atervända sik, vända sig till baka, omvända sig. om thu fullelika wil tik atherwända til mik Bergström. 1868--70.">Su 46. - refl. atervändas,
atervända (atervænda)
1) vända sig tilKLemming 1--10. 1883--86.">LBaka, återvända. at iak skuli ey atiuendas (revertar) til möKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio iordh MP 1: 46. " ämuäl vm änglane droghin syndoga män formattin the ey atir wändas älla koma til mik vtan the siälfwe rörin sin vilia til got" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 256. bätra är ey wnderstanda. .. rätwisone wägh än äpte hänna widheKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKänno til baka atherwändas Ber 70.
atervända (atervænda)
2) upphöra. tha tuskarin är borttakin huilas delor oc atiruändhas MP 1: 107. " tha som atir wändis ringhia KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 71. - Jfr vända ater. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atervända may have also been written as atervænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚠᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back