Atervända

Old Swedish Dictionary - atervända

Meaning of Old Swedish word "atervända" (or atervænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atervända Old Swedish word can mean:

atervända (atervænda)
1) återvändande. " ey war gudhi tökelikt (för teKLik) pharao konungx aterwända" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 317.
atervända (atervænda)
2) upphörande, uppehör. " far näplica atiruändo af lösläte" MP 1: 352. " suå at ther ängin ände ella återwände är å tera giri" KS 60 (150, 66). badho til gudh. .. vtan atirvändo KL 154. " sagho som vtan atiurändo vppa van herra ihesum" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 205. " bidhiande honom wtan atirwändo" Lg 817. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 104, 146, 183, 2: 182, 3: 224, 422.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atervända may have also been written as atervænda

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚠᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back