Atervända

Old Swedish Dictionary - atervända

Meaning of Old Swedish word "atervända" (or atervænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atervända (atervænda)
förmå (ngn) att vända tillbaka. mz store nödh gat han thom atirwänt baxhe mz linom ordhum oc stridhum Prosadikter (Barl) 95. ib 97. låta återgå el. återflyta; återföra, föra tillbaka, åter hänföra. skal hwar en mz atwakt idhka the nadh gudh haffwer honom giffwit oc mz teknat aterwända i gudh (in deum refundat) haldandhis sik owärdoghan til alt goth Mecht 221. " skal hon alla gaffuor ater wända (refundat) j thera wphoff ib. - (åter) genomgå, öfverväga, undersöka. hwar fins thän som alt thz kan omkringh wända ällir athriwända (per singula revolvere), som här sigx j thänne läxenne" SpV 196. om swa är at wi omwändom ok athirwändom (revolvimus) wärldinna opbörian, ok alla scriptinna skikkilse ib 201.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atervända may have also been written as atervænda

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚠᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back