Bevara

Old Swedish Dictionary - bevara

Meaning of Old Swedish word "bevara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bi- SD NS 1: 670 (1407). -ar),
  • bevara sik , befatta sig (med). contemplatiuus beuara sik enkte mz yttro gerningomen älla värlzlicom thingom Bo 173. KL 380, 409. Bir 1: 226, 4: 26. 5: 49. Al 4183. VKR 72. ST 412. RK 2: 2588, 4371, 7916. MB 2: 376, 402. " aldrigh scal jac mic annars mädh them godzom bewara älla nokra til talan til them hafva" SD NS 1: 156 (1402). ib 70 (1401), 235 (1403) o. s. v. att the. .. intet beware sig med häredz rätt eller häredz skylder, ytermera än sweriges lagbook vthwijser GS 49 (1444). Jfr beväria sik.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back