Bevara

Old Swedish Dictionary - bevara

Meaning of Old Swedish word "bevara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bevara Old Swedish word can mean:

bevara
L.
bevara
1) taga vara på, gifva akt på, akta. hwar man scal lyus oc annan eld bewara hwar j sinom stadh MEG (Cod. B) 59. ib (cod. A) 55. EG 65.
bevara
2) bevaka, förvara. han lot hänne. .. ij staKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa gömor väl beuara KLemming. 1844.">Fl 322. " j idher torn och järn later mik bewara" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 752. - taga vara på, förvara. lätin thetta örs väl bewara Iv 1686. " iak vil thz väl beuara" Fr 934.
bevara
3) skydda, bevara. " beuara. .. thänna stadhin" KL 339. " läggia thz nidhir ther thz var väl beuarat" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 3. ib 98. " göma oc beuara thik i allom thinom väghom" ib 114. ðe ðing at ökyä oc styKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiä, SOm kronän i Bergström. 1868--70.">Suerike oc ware äfftekomände waro a bewaräðe SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). " nar takit är swa bewarat at thz drypir ey" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 362. " iak forma alla wärna ok bewara ok halla vtan mwr" ib 53. ib 164, 2: 226. Pa 16. KLemming. 1844.">Fl 636, 753. Fr 1253. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2784. SO 13. Lg 217. bewaradhe jnsiglet helt ib 219. " göma oc bewara min ythra sinne" ib 819. MB 2: 324. " the sina tokt kan väl bewara" Iv 665. Fr 328. " badho gudh hans äro väl bewara" Iv 4698. " swaSOm atherlyktom likamlikom sinnom oc wäl bewarandom (för bewaradhom?)" Bergström. 1868--70.">Su 257. " aldra handa diwr oc fogla SOm sik haffwa holt oc lönlika bewarat wndher stena, bärgx skrubKLemning. 1860. SFSS.">Bom oc androm jordz kwlom" ib 200. " han wakta oc beuara hona for ondom fuglom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 299.
bevara
4) befästa. " til stadhen esron SOm war en aff staKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKastom stadhom stoor oc wäl bewaradher" MB 2: 235. ib 239, 266, 310. thässe alla (ɔ: städher) bewaradho the mz staKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom mwrom höghom tornom oc stadughom prothom oc laaSOm ib 247. ib 316.
bevara
5) besätta. " beswaradho (occuPaverunt) alla wägha om kringh" MB 2: 259.
bevara
6) förhindra, afvärja, afstyra. beuaradhe hon (sökte hon förhindra) thz at värlzlica thinga astundan skulde aldre smitta thera siäla KL 331. " iak skal thz beuara swa, at han äller annar skal mik ey fa" KLemming. 1844.">Fl 1378. Iv 1254. " thz maghin ij husKLemning. 1860. SFSS.">Bonde väl beuara" KLemming. 1844.">Fl 847. vtan thz atuactelika foresees oc beuaras sniällelica KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 77. - akta sig, taga sig till vara. bewara han aldra höghst at han skuli aldrEGh i hans othykkio koma Ber 256. ib 181.
bevara
7) hålla, iakttaga? haffdo tesSOm lundom sakt vm the kunno thz bewara the willo aldrEGh thädhan fara för än thz husith laghe ödhe KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4290.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bä- SO 13.
  • böfwara Ber 181.
  • -ar , -adhe,
  • bevara sik , taga sig till vara, hafva akt på sig, akta sig. bewara sik af them thingom Bir 1: 283. ib 190. " beuara thik toktelika i thinom sidhum. mädherfärdhom ok ordhom. swa at ängen hafwi änne til at awita thik" Ber 261. tha skulle han sik iw bewara thz antipater skulle han ey daara Al 9937. - Jfr obevaradher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back