Bevara

Old Swedish Dictionary - bevara

Meaning of Old Swedish word "bevara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bevara Old Swedish word can mean:

bevara
L.
bevara
2) förvara. " bewara win" PMSkr 357. - förvara, gömma, sparæ. alt thät thu wilth mik giffua böwara thät ok göm SkrtUppb 20. - bevara, taga vara på. wi haffwom seetho c offuerläsit eth permänss breff, wel bewardh meet hengiande incigle Svartb (Skolkl) 540 (1480). 3) bevara, skydda, trygga. kan. .. nicles thureson. .. franfalla, þa scal var son eriker þän i hans staþ ater sätiä fori huus oc land, som vi ärum abyarþer (ɔ: a byurqþer), än varom son ofstakkut warþer Rydberg Tr 2: 246 (1357). - bevara, upprätthålla, vidmakthålla, bibehålla? här bewarar (felöversättning för bewaras? Se Ark. f. Nord. Fil. 48: 88) solin orörlikin ok lyser, ok fridhin är oändhelikin (tuetur sol immobilis et pax interminabilis) SpV 583. - Jfr obevaradher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • by-.
  • bö-.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back