Bevara

Old Swedish Dictionary - bevara

Meaning of Old Swedish word "bevara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bevara
befattta sig (med) förbiudhom wi allom warom frändom ok ärwingom. .. thet the nakot medh the förnämpda gozeno bewaren, hindren älla nokraledh qwälen äpter hänna dödh BYH 1: 191 (1383).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bevara sik , befatta sig (,med). jnge jern spilere beware thöm met lax. .. ath packa StÄmb 144 (1500). BYH 1: 191 (1383). " wil jach mech inte bewana (för bewara) mz the lössöra" Mon Dipl Sv 55 (1486).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
➞ See all works cited in the dictionary

Back