Fara

Old Swedish Dictionary - fara

Meaning of Old Swedish word "fara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fara Old Swedish word can mean:

fara
1) fruktan, farhåga. " thät är fara, det är fara värt (att), det är att frukta (att). thet är fara och jak rädes, thet jak faar göra ena onda gerningh pa joan swensson" STb 2: 85 (1485).
fara
2) fara, risk. STanda alla faro, taga följderna (av). med prep. um. iak oc mine arffua skulum STa alla fara om alla the klaghan ok akäre, som noghor aff minne äller thera släkt gör äller framledis göra kan vpa för:da brotorp SDNS 3: 373 (1418, äldre avskr.). - Jfr siäl-, siälafara, ävensom far och fare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • fara SD NS 3: 373 (1418, ä. avskr.) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back