Fara

Old Swedish Dictionary - fara

Meaning of Old Swedish word "fara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fara Old Swedish word can mean:

fara
L.
fara
1) fara, färdas, gå, begifva sig. foor vpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa eno litlo skipi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 71. " at matä coSTer se thär þe farä" SD 1: 670 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " þe vm landet fara ib 5: 606 (1346). at wir ärum aff lande farnir" ib 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " philipus for af Bergström. 1868--70.">Suerike ok tel asiam" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 200. " hänna präSTar var fiären farin" ib 11. " han for tel hinna" ib 12. " hem fara" ib 5. " far til thinna brödhra" MB 1: 230. " bönBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir SOm STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">BuBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din thädhan ok tith SOm tha herren var" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 158. " fara j iudha rikit" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 67. " fara. .. äpte tarvom ok ärandom sinom" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 65 (160, 71). fara åt tarvom sinom ib. " fara (STiga) i förSTa skip han funne" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 133. " sidhan brödhrinne waro farne j säng" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 21. ther til at j faarin j säng (lectos intraveritis) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 119. ib 5: 87. " haffde. .. farit. .. i (tillträdt el. satt sig i besittning af) thet GOdzet" SD NS 1: 644 (1407, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). fara ii (iSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäda sig) fatök STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 186. MB 1: 206, 365. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 196. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 12, 374. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1301. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 278, 6344. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 456. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 60, 194. dotther faar gerna i modhers säSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK GO 346. ib 1101. pläga barnen. .. gerna j forälridz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäde ffara MD (S) 214. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dins j criSTnom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädom ok farin j siälfuan iheBergström. 1868--70.">Sum chriSTum" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 648. " han foor ij (antog) macedons STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädha sidh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2811. " hwilkin tima man far aff (afSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäder sig, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortlägger) wina naMPn" MB 1: 365. wäMPta iomFrwr. .. ther STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre hafwa mz mannom warith vtan ä innan wapnom farith (varit iSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädda) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4716. " faari w (afSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäde sig) öfuarSTa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhomen" VKR 66. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 19. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexander aff (afSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäder sig) sinne kapo far" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3512. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 124, 291. " ware aftäkt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thet han far mz (förer el. har med sig)" TB 79. thz är thin gudh hon haffwer mz fara (är hafvande med) MD 162. - med ett preBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikatsadj. sagdhe keysarin söme rättan fara af (wärdhlene) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 319. " han foor ey slappe honom tidenden Bar" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 419. " foro heem slappe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 370. " foro villa vm kring grafwa" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 119. rätuis maþar far vildar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 197. - med ack. af ett Bergström. 1868--70.">SubST. betecknande fjärden. ffara ferdh Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 239. en man. .. for pilagrims färþ STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 172. " willo the crisno ena reSO fara" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1482. " riddaren far sin vägh" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 19. iacob foor sina leedh MB 1: 225. - med ack. af ett Bergström. 1868--70.">SubST. uttryckande vägen Fram öfver hvilken rörelsen sker. farin hälBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir en annan wägh i idhart rike STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 35. " fara. .. langa wägha oc krokotta" MB 1: 270. " hwi the foro ey sina rätta ledh ib. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almanna wägha. .. the ändelika skulu faras" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 65 (160, 71). - med ack. af ett Bergström. 1868--70.">SubST. uttryckande STället hvaröfver el. hvarigenom rörelsen sker. thu far nw badhe bärgh ok dSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1415. " haffwir farith land oc rike" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr) s. 207. ST 510. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa 17. konung kan ey STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt (ɔ: riket) sielffwer fara MD (S) 258. hwi skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thu swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt fara oc forsökia STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 226. - med ack. af ett Bergström. 1868--70.">SubST. uttryckande rörelsens ändamål. foro. .. sin ärande STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 26. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5453, 6479. ST 262. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 235. SO 199. " SOm thz STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budskap sculle fare" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3283. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 316.
fara
2) fara, STörta sig. han foor ther ij (i vattnet) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2540. ib 2548. - fara, rusa. foor at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLawse them onda knöös STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 651. " läter faST mot honum fara" Fr 1812.
fara
3) fara, gå, företaga sig. tha iak foor konung artws finna Iv 805. jak far thän herra nu at leta ib 3959. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 9. nar han STaar op ok SOfua vil fara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1019.
fara
4) med prep. äptir. fara efter, söka, STräfva. " foor han epter höghrom länom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 1003. " jach haffuer. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrey effter idhart wärSTa farith" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5533. " han far meST äptir at forSTyra oc hindra gudz ordh" ST 153.
fara
5) fara, handla, gå till väga. swa radhelika fara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 845. faren sakt STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8281. ib 3: 1350. - i synnerhet i förening med prep. mädh. fara med, gå till väga med. fara mz fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Als STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 101. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 80. MB 1: 214. Iv 4811. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2899, 6488. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 47. " wilde ther jo swa mz fara (så STälla det) at anner thera sculle höfuitzman wara" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2315. hon for ther swa hemelika oc liSTelika mz ST 87. ib 483, 486, 487. - förfara med, behandla. moot höfdhinGOmen oc phariseis SOm swa hafdho lätit fara mz honom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 195. " ib (Cod. B) 348. "Fr 590, 996. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 326, 1354 o. s. v. at brödhirne ellir hionin farin ey illa oc oskötelicha medh sinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhom, anSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhom ellir androm thinGOm VKR 35. " rada hwro ther skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All mz faras" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 66. - sysselsätta sig med, befatta sig med, utöfva. mz huat truldom far þu STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 495. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 3. MB 2: 376. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 396. " the SOm fara mz tholke villo oc vantro" ib 250. " the ting SOm. .. tik är ey rådhelikt medh fara" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 22 (55, 24). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 17. ST 24. Bergström. 1868--70.">Su 153.
fara
6) få ett visST öde, komma el. vara i ett tillSTånd, befinna sig, fara. samulundh for han SOm then förre (det gick honom på samma sätt) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 446. " swa far huar then SOm GOdz girilica sammanläggir" MP 1: 145. swa fara the moot honum STa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1501. " swa ära farne marghe kämSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere" ib 16. ib 1381. ST 25. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 352. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 153. the. .. foro än thesligis (det gick åter med dom på samma sätt) ib 18. " tha for thz (det gick dermed) SOm man maa höra" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 184. " vi farom opta vadhelica" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 43. " far til thinna brödhra, oc se hurw the fara" MB 1: 230. ib 247. swa Framt ij viin fara väl Iv 3310. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2941, 2460, 3: 3690, 3697. ST 532. " swa at fangit folk ey bäter gaat farit än the foro" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2628. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 863. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 68. rädBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis hon at hon sculde illa fara (att det skulle gå henne illa) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 867. " än þe vildo eigh vär fara än han siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluar" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 207. " han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al illa fara vnder swärdh oc hunger oc eld" MB 1: 10. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8882. ST 532. " foro hans saar illa" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 192. " waat oc Frusin oc ömkelika farin" ST 35. henna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe waro. .. ila farin ib 292. " lät them wäl fara (gå med Fred)" ib 471. - ss afskedshelsning. far hel ok säl, var lycSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig, far väl. far nu hel ok säl STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 521. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 77.
fara
7) fara, förekomma. fore the osämio oc ordh, ther jach hafuir haft meth thöm oc oss i mällan hafuir farith her till thenna dagh SD NS 1: 678 (1407). " om STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All the STykke oss hafwa mällan farit om wara köpslaghan" ib 2: 13 (1408). " lot herra jacoSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir för:da karl STöSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKarsSOn lidughan oc lösan vm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thet thöm mällan foor badhe i faSTo oc i löSO" ib 114 (1409). " ib 240 (1409). i thessa matto hawom wi vart badhe fädherne ok mödherne ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thet minne sySTer ok mik hawer mellan farit (det vi hafva haft gemensamt) til thenna dagh, skipt ok aat skilt" ib 429 (1411).
fara
8) operSOnl. " gå, ske. ä huru thz kan sidhan fara" Iv 5534. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 15, 223. " sagde hanum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt, hwre farit haffde" ib 110. ib 111. thz hde ey sa farit STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7956. - med dat. se hurw them mon fara (Cod. A the fara 230) MB 1:(Cod. B) 549.
fara
STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Part . farande,
fara
1) farande, rusande. eet leon kom tha farande thär Iv 5305.
fara
2) kringfarande, kringSTrykande. farande qvinna, sköka. en faranda qwinna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 218. " swaSOm fulaSTa farande qwinna" ib 290. ib 78. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 26, 289.
fara
3) SOm är i rörelse, SOm köres? ä fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller aff farande las (sensim deficiat vaga iugiter axe Bergström. 1868--70.">Suppellex) GO 876.
fara
4) rörlig, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">FlytTBar. jorda GOdz oc farande hafuor (lösören) SD NS 1: 171 (1402, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.).
fara
5) försvinnande, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flyktig, förgänglig. farande är (utgående är, uTBetSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Als måSTe) fäSTer öre GO 125. ib 948. " päning är badhe farande ok komande (sicut adunctia sic era STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fluunt fugitiua)" ib 905. " the (ɔ: werulzlik ting) äru farande ok komande" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 20 (50, 22). " thz tu hauer af werulzliko farando GOdze" i b (51, 22). - fara sik,
fara
1) = fara 1. foor sik thädhan rät ij STadh Iv 3752. ib 3947, 4672, 4673. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1931, 4175 o. s. v.
fara
2) = fara 6. far thik väl, = far väl. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2853. " farin idher väl" Iv 3943. - reSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl.
fara
1) fara Fram. the thordo ey fara Fram til hans STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 461. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa 16. JFr fara ater. fara Fram el. förbi, STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Passera. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All her fara Fram ho ther lySTer, oc skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All engen toll lenger wäre Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 66. - fara Fram, gå Fram, handla. ffar Fram aat hans fothsporum STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 214. " for Fram at folsko raþe" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 156.
fara
2) förgå. wärBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din far Fram (transit) och hännä giri Ber 81. - JFr Fram fara.
fara
1) öfverfara, öfverskrida. eet Bergström. 1868--70.">Sund. .. SOm mange fara iui mz lifs vaþa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 498. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 77.
fara
2) gå förbi, underlåta att tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala om. han foor ower hwat waadha han hafdhe aff siw orma vnGOm STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 211.
fara
3) gå öfver, upphöra. rägnscuren gik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort och for ofwer Ber 36. ib 37.
fara
4) öfverträda? the iwer hawä faritt SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 378 (1344, nyare afskr.). - JFr Ivir fara.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • far.
 • faar.
 • fäär Iv 1949 (i rim med her).
 • foor.
 • foro.
 • fooro Lg 3: 368. part. pret. farin),
 • far väl
 • faras , = fara 1. härtogh valdemar foors pelargrims ferd RK 1: 2704.
 • fara af , fara bort. fari ey af vtan þerrä orlof SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). Jfr affara.
 • fara at ,
 • fara ater , fara till baka. for tha atir heem akande a sinom vangn KL 146. " foor atir oc fram (fram och till baka)" Bo 30. " fara ater ij geen" Fr 2672. ib 2716. Jfr aterfara.
 • fara bort , fara bort. en dagh foor han bort KL 307. SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). Bil 313. Jfr bortfara.
 • fara fram ,
 • fara i gen , fara till baka. Pa 19. MB 2: 89. Fr 2672, 2716.
 • fara in , gå in. MB 1: 205. Jfr infara.
 • fara ivir ,
 • fara niþer , fara ned. far. .. niþir ii diupt häluite Bu 19. Bil 799. Bir 3: 211. Jfr nidher fara.
 • fara til , gripa sig an. iämsköt far han til, oc letar fra them älzsta oc til then yngxsta MB 1: 247. Jfr til fara.
 • fara up , fara upp, stiga upp. gudz ängla fara gladha nidher oc vp at sighanom Bil 799. " han for vp j eet vindögha" ib 124. Bo 247. Bir 3: 211. " jwdas är som leons vnge, oc far op epter bradhinne" MB 1: 262. " han foor oppa (= op a) korsith ib. Jfr up fara. "
 • fara ut , fara ut. ther wt varo farne aff normandi Fr 1584. " war stolanus farin wth" Lg 3: 594. Jfr ut fara.
 • fara ut genom ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back