Fara

Old Swedish Dictionary - fara

Meaning of Old Swedish word "fara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fara Old Swedish word can mean:

fara
1) fruktan. " haff enga faaro " ST 29 . ib 97, 124, 410, 528 . " hafdhe faru for honom " ib 336 . " STora fara fik han tha " STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1121 . ib 3658, 3904 . baare theres liiff mz STora fare (gingo med STor fruktan för sitt lif) ib 3: 3001 .
fara
2) fara. " STanda sina faro, STå sitt kaST, undeSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaSTa sig ansvaret. wi STandom badhe wara fara " Al 2622 . " ther om vil jach STa mina fara " STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4619 . SO 85 . - Jfr fare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • faara .
  • faru .
  • faaro .
  • fara Al 2622 ; RK 2: 1121, 3904, 4619 ; SO 85 .
  • fare RK 2: 3658, 3: 3001 ; att dessa former böra föras till fara, icke till fare, visar det tillagda adj.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back