Framganga

Old Swedish Dictionary - framganga

Meaning of Old Swedish word "framganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

framganga Old Swedish word can mean:

framganga
L.
framganga
1) framgå, framträda. framgik (transibat) swa som en solgils jn til GUdhz hiärta Mecht 42 . " sannelika dödzsins laagh borth gingo genast som liffwit, christus framgik (prodit) " SpV 579 . " i alle människor som framgaangen j tässom wägh " SkrtUppb 146 . 3) framgå, uppkomma, utveckla sig. högfärdh, oc allan thin eghin willa huilken framga oc wnkoma aff them flata, oc fafänga kärleknom Mecht 336 . " thän hälga anda, . . . huilken fram gaar aff fadhrenom oc sonenom JMö 178. " Troj 165 . 4) utgå, komma fram, uttalas. när wenner scriffua eller tala sigh i mellan that som warder, tha bör alffuar framgaa och smykkre flardh til rygghia sta Thomas Varningsbref 3 (1436).
framganga
8) verkställas, gå i uppfyllelse. thz skulle fram ganga som propheta spadho aff honom SvKyrkobr 105 . 10) gå till väga, förfara. j renliffnadhenom ok j andelighx ärffwodhis jdhkan, haffwer hon glömsligha framgingith (egisset) Mecht 70 . 11) förgå, förflyta. at thär war nath ok aar framganget sidhen han haffde köpt thät gotz Arfstv 95 ( 1461) . GU C 20 s. 477 . 13) överträffa. med ack. han gar tha likawäl främbir mer, thy at han wthan opbörian ok wthan ända bliffwandis änglanna ok människionna äwärdelikhet framghir (atenitatem præcedens præcedit) SpV 515 . - Jfr ganga fram.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆᛘᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back