Häkta

Old Swedish Dictionary - häkta

Meaning of Old Swedish word "häkta" (or hækta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häkta Old Swedish word can mean:

häkta (hækta)
L.
häkta (hækta)
1) trans. " fästa, se häkta sik. "
häkta (hækta)
2) intr. " hålla, hålla stånd, stå emot. ¨med dat. sa at hanum enchte hekte" Di 11. med prep. for. thz (svärdet) är sa hwast at enchte skall hektä fore thz Di 76. " iuthe harnisk häctadhe för honum" ib 284. ib 216, 257, 268. PK 229.
häkta (hækta)
3) häkta, fängsla. sätter them i torn och häcktar them BtRK 78 (1434).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häkta may have also been written as hækta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hekta.
  • häkta sik , fästa sig, haka sig fast. kringom spente alt hans änlite mz sinom klööm oc häktadhe sik swa fastelika at engin kunde hona ther fran skilia ST 275. - Jfr ater häkta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back