Häkta

Old Swedish Dictionary - häkta

Meaning of Old Swedish word "häkta" (or hækta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häkta Old Swedish word can mean:

häkta (hækta)
L.
häkta (hækta)
1) häkte. " sätiäs i vars foghatä häcto" SD 5: 639 (1347). j häkto säthia ST 361. ib 371, 471. STycken på Forn Svenska.">EG 65. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 952.
häkta (hækta)
2) det som fäSTer el. hvarmed något fäSTes; boja. alskona hektor lusnadho aff them fangom Lb 3: 230. - häkta. the hadhe smala STöffla oc mangh häkta RK 3: 1003.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häkta may have also been written as hækta

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hekta )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back