Häkta

Old Swedish Dictionary - häkta

Meaning of Old Swedish word "häkta" (or hækta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häkta Old Swedish word can mean:

häkta (hækta)
L.
häkta (hækta)
1) fäSTa. - med obj., prep. pa och efterföljande personbeteckning, lägga el. yrka ansvar på ngn. sades aff fore retta, tet quinnan aff arnön. .. jntet hechter pa helmick STadzscriffuere fore tet breffuit, som han medh dandemen vtgiffuit haffuer STb 3: 197 (1494). " sades fore retta, ath effther thet ath arffuit til STaar hans. .. screddere bade tall och bymerket, ther medh kan arffuit jntet hecte pa hans her epter eller haffue hanom nagat till thala ther om ib 320 (1496). "
häkta (hækta)
2) intr. hålla, hålla STånd, STå emot. hans brönia kwnne jnthe häkta Troj 114. - med prep. mot. var han j allom bookligom konSTom swa krafftoger at hans meSTäe ok alla andre häktäde jnthe moth e hans lärdom J Buddes b 148. 3) trans. häkta, fängsla. nyonde pynan är brinnande bandh klädhor ok boyor mz hulkom vsla sielär häktäs ok bindhas SvKyrkobr (Lucid B) 213. SpV 171. " han togx mz owirwälle, häktadhis j mörkaSTwffw ällir torne" ib 215. - inneSTänga. ey är STadhin swa lithin ällir trangir, at han formar häktha (concudit) tik SpV 476.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häkta may have also been written as hækta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • häktha.
  • -adhe. hechte STb 3: 320 (1496). -er ib 197 (1494).
  • häktäde J Buddes b 148 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back