Häkta

Old Swedish Dictionary - häkta

Meaning of Old Swedish word "häkta" (or hækta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häkta Old Swedish word can mean:

häkta (hækta)
L.
häkta (hækta)
2) boja. " vppa thät at ey städhis nakat oskälikit j bland closterisn hion tha vnnom wi oc stadhgom at the magha haffua kisto häktor oc jern. oc borghara rät" Fyra handl rör Vkl 288.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häkta may have also been written as hækta

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -or) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fyra handl rör Vkl
Fyra handlingar rörande Vadstena klosters privilegier (1440 och 1458), abbedissans årliga redovisning och klosterfolkets tarf af kost och föda. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back