Helsa

Old Swedish Dictionary - helsa

Meaning of Old Swedish word "helsa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helsa Old Swedish word can mean:

helsa
3) tillönskan av hälsa och välgång, hälsning. thänna fäm salutaciones eller heelsonar SkrtUppb 350. JMPs 53. ib. aue marian är swa som bebodilse äller helsa ib 461. - i brev. swa war hans breff. .. helsse tilforende, wet thet karl Reuterdahl Kyrkohist III. 2: 534 (1436).
helsa
4) frälsning, salighet. " ath j. .. betraktren om j ärren j nadhena oc äwärdeligha hilso staffga ällir om j skolen rädhas idhir waro j syndana oc fördomilsana staffga Skrt Uppb 162. "ib 186. Mecht 47. " j korsena är san helsa, ok wthan korseth findhz engen hilsa" ib 59. ib 218. ffor mina ok mina ffornemda hustrv. .. siäla gaghn ok hilso Trolles Jb Bil 182 (1477). - Jfr almännings-, lifs-, siäla-helsa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • helsse Reuterdahl Kyrkohist III. 2: 534 (1436). heelsa: -onar (pl. best.) SkrtUppb 350.
  • hilsa Mecht 47, 59 ; Trolles Jb Bil 182 (1477).
  • -o SkrtUppb 162, 186),
  • *helso bärare
  • -bärore )
  • *helso drykker
  • hilso- )
  • helsosamber , adj. 2) hälsosam, nyttig, välgörande. watnadhis ofruktsamma iordhen aff helsosammom rängskurom JMÖ 60.
  • *helsosamhet ,
  • *helsosamlika ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back