Helsa

Old Swedish Dictionary - helsa

Meaning of Old Swedish word "helsa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helsa Old Swedish word can mean:

helsa
19 helsa, helsotillstånd. alt kropsins godha är heeLBrygdhan oc helsan KLemning. 1860. SFSS.">Bo 131. " skadde hanum hwarte til liff älla helBergström. 1868--70.">Su" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 245. " spadho hwilkin wädher skullo koma, oc hwilkin aar eller helsa, thy at wädher radher mykith om aar oc helsa" MB 1: 366. - läkedom, KLemning. 1860. SFSS.">Bot. gaf helBergström. 1868--70.">Su ok syn oc mannum som för wordhu siuke ok blinde aff them sama dryk Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 245. " han fik sina helso aff allom siwkdom" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 70. " ropadho aff marghfallom dygdhom helsom oc läkedomom som iheBergström. 1868--70.">Sus haffdhe thöm giort" KL 388. " tholka läkedoma oc siuka manna helso ib. "MB 2: 383.
helsa
2) välfärd, väBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgång. " vidhir sins sons helso ville hon ey dylsk älla forBergström. 1868--70.">Sumol vara" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 10. vi swäriom. .. vm kesarans helso KL 382. MB 2: 378. " godh lagh skulo hiälpa almoghanom til helso oc gaghn" MB 1: 439.
helsa
3) tillönskan af helsa och väBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgång, helsning. thän tiidh elisabeth hördhe marie helso Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 893. " allom þöm þettä breff hörä eller sea. senBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir israel Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birghirsson. .. eurär[de] licä helso med warom herrä" SD 5: 160 (1343). " vi. .. sändom allom mannom þe som KLemning. 1860. SFSS.">Boä j vpländä laghsaghu helBergström. 1868--70.">Su med varom herrä" ib 605 (1346). FH 3: 5 (1353). " venligh kerlig hilsa nw oc altidh forsenth medh gud" BSH 4: 279 (1501). ib 335 (1503) o. s. v. höxsta biscope. .. lencio. .. sänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir teridacius. stora armenie konungir helso oc quäldhio Gr 311. skreff. .. breff. .. j swa matto. konung demetrius sinom brodher jonathe oc jwdha almoghanom helsor (för helso? salutem) MB 2: 258. " bära älskogha inbyrdhis helso (salutationis) hemelikit ärinde mällan brudhinna ok brudhgomman" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 112. " vndradhe iak. .. hwi han fram fördhe ok sagdhe til mik tholika helso" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 27. ib 391, 2: 44, 51, 3: 96. Bergström. 1868--70.">Su 343. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 820. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 189. " idher manga helso sände" Iv 3675. " sändandhis tik swa mangha helsor" Bergström. 1868--70.">Su 104. - ss vördnadsbetygelse. älska. .. helsor a gatummen MP 2: 226.
helsa
4) frälsning, salighet. " þu köpte mik lif mäþ þinom döþ helso ok lif som aldre fa ända" Bu 75. warrä bäggyä syälum til helBergström. 1868--70.">Su SD 5: 561 (1346). thz Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diupa gudhlikt radh jfuir mankyns helso Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 649. ouärdhoghe at höra helsonna sändeBudha Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 324. for then vilian är han j helso hopi. .. thy at hafdhe han ey haft then vilian tha hafdhe han varit for (syns dåligt) ända fordömder ib 3: 18. KL 156, 157 o. s. v. MP (syns dåligt) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 185, 233. Gr 322. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 107, 536. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 142, 3: 81. " min käre herra som all miin helsa äst" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 39. helsonna hiälm Ber 172. " gudz helso ordh äru sänd hedhningomin KL 176. til at gifua hans folke helsonna viSDom til syndanna forlatilse" ib 406. MB 2: 399. - Jfr iordhrikis-, o-, siäla-, van-helsa.
helsa
1) frisk, Bergström. 1868--70.">Sund. ted gör mannen hiilsasamman i allan lichamen LB 7: 263.
helsa
2) helsosam, nyttig, väBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgörande, god. at bryta sit häBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga oc helsosamma lyffte Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 275. " moth hennas helsosama gärninggom" ib 395. kwngörandhes henne sin helsosamma wilia ib 449.
helsa
3) lyckosam. " iheBergström. 1868--70.">Sus cristus haffwer helsosamman giort thin wägh" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 468.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • heelsa: -o FH 3: 5 (1353).
 • hilsa BSH 4: 279 (1501).
 • hilsä Di 189 ),
 • helso iärtekn ,
 • helso kälda
 • -kiälla )
 • helso läkedomber?
 • -lekedomber )
 • helsosamber
 • hiilsasamber.
 • frf. vok. i änd. -sam- Lg 3: 395. -samm),
 • helsosamliker
 • -liken.
 • helsammelig )
 • helso värs ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back