Helsa

Old Swedish Dictionary - helsa

Meaning of Old Swedish word "helsa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helsa Old Swedish word can mean:

helsa
L.
helsa
1) hälsa, tillönska hälsa och välgång. med dat. huru gudh aterhilsar them som honom hilsa Mecht 251. - hälsa, skriftligen tillönska hälsa och välgång. med ack. alle the thettha brääf höra eller see häälsom vy SD NS 3: 151 (1416). Trolles Jb Bil 181 (1477). - med dat. allum them mannum thetta bref höra eller see helsär iak SD 6: 271 (1351). ib 288 (1351). SD NS 3: 400 (1419).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • heelsa: -ar SD 6: 288 (1351). häälsa: -om SD NS 3. 1541 (1416). hilsa: -ar Mecht 251 ; Trolles Jb Bil 181 (1477). hilsser STb 5: 131 (1516). -adhe Se Sdw 2: 1235),
  • *helsa i gen , hälsa tillbaka. nar thu hilsar mik hilsar jak thik j gen (resaluto te) Mecht 251. - Jfr aterhelsa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back