Helsa

Old Swedish Dictionary - helsa

Meaning of Old Swedish word "helsa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helsa Old Swedish word can mean:

helsa
L.
helsa
1) helsa, tillänska helsa och väSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgång (jSTrand. 1853.">Fr hel, adj. 3, genom ord el. tecken betyga (någon) vänskap, uppmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsamhet el. värdnad (i sht vid sammanträffande, då det oftaST är den kommande som säges helsa). hon ridher skiotlika STrand. 1853.">Fram til han ok helsar han thz bäSTa hon kan STephens. 1849.">Iv 3980. " then tiidh han sin broder saa han helsade honom ok sagde swa jak er hiit komen a jdra nade" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 753. " en dag som konung Didrik sat offuer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bord. ther kom en man jn gangande. .. han hilsade konungen höffuiskaliga. konungen bad hanum wälkomen wara" Di 102. " gik han till konungen oc hilsade hanum gladeliga. konungen fagnade hanum well" ib 174. " han. .. gik in j STuffunä oc hälsade konung thetmar, oc sidan wände han sik till Didrik oc helsade hanum" ib 18. " iohannes helsar sina STrand. 1853.">Fru ok moþir" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. " maria sighir huru fyra handa manna kön helsa hona ok thiäna hänne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 95. andreas. .. öpte tel corset þär han sa þät upräST iak helsa þik þät häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha cors STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 140. the. .. gingo fore konungen at STaa konungen dröwelika a them saa tho at hwaro helsade han them bada STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2166. " med Gratande tara hwar annan helsendes" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 251 (1500). " tha helsadhe hwar thera annan (om Petrus och STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paulus, då de före sin aSTrand. 1853.">Frättning togo afsked af hvarandra)" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 106. - med dat? the helsan. .. ther ängelin helsadhe henne (JungSTrand. 1853.">Fru Maria) mz STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 32. " helsadhe henne som wäl til hördhe" ib 37. ib 38 (formen henne, som förekommer på alla tre dessa STällen, kan dock här möjl. fattas ss ack). - helsa, skriftligen tillönska helsa och väSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgång. med ack. konung hakon sende tith breff. .. ok hälsade hertogh erik STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1840. " allä the thettä bref hörä oc see. heelsär jäc" SD 5: 293 (1344). ib 636 (1347), NS 1: 1 (1401) o. s. v. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 125. - med dat. allom them som thetta see helsar iak (omniSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus presentes litteras jnspecturis. .. salutem) SD 3: 696 (öfvers. skrifven trol. under förra hälften af 1400-talet). allom þem þätta breff höra ok see helsar jak ib 6: 1 (1348). ib 180 (1350), NS 1: 37 (1401), 38 (1401), 299 (1403), 2: 220 (1409). - helsa, STrand. 1853.">Framföra helsning (STrand. 1853.">Från en annan). hälsin han a mina väghna (saluate eum ex me) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 205. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 52. " miin STrand. 1853.">Frw mz mik idher helsa badh" STephens. 1849.">Iv 2012. " helsendes them alle. .. med monga gode nätter" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 259 (1501). ib 260 (1501).
helsa
2) gifva lycka åt, skydda, bevara. gud helsa (guð hialpi) tidrik konung Di 179. " gudh helsse idher allä saman" STephens. 1849.">Iv 3227. ib 3985, 4197. STrand. 1853.">Fr 185, 2805. ST 515.
helsa
3) STrand. 1853.">Frälsa, saliggöra. helsa ok STrand. 1853.">Frälsa thänna samnad STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 724. - refl. helsas, helsa hvarandra, önska hvarandra helsa och väSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgång. helsados jnbyrdhis mz godhan morghon STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 437. MB 2: 256. - om afskedshelsning. foSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgdho them a thera hemfärdh. .. ok sidhan helsadhos the sin i mällan Gr 312. helsados wel STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 120, 2055. - JSTrand. 1853.">Fr ohelsadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • heelsa.
  • hälsa: -in KL 205 ;
  • -ar SD NS 1: 151 (1402); -ade RK 1: 1840 ; Di 18.
  • hilsa SD NS 1: 38 (1401); -ar ib 23 (1401), 27 (1401), 59 (1401), 226 (1403), 295 (1403); -om SD 5: 165 (öfvers. i hdskr. fr. början af 1400-talet); Bir 5: 125 ;
  • -ade Di 102, 174.
  • hiilsa: -ar SD NS 1: 532 (1406). 59 (höllssa: -ar ib 266 (1403).
  • -ar ,
  • -aþpe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back