Höva

Old Swedish Dictionary - höva

Meaning of Old Swedish word "höva" (or høva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höva (høva)
1) trans. avpassa, måtta. complexionatus. .. höuader GU C 20 s. 131. 3) passa, anstå, hövas. arrongancia thz är at lata sik höffua hedhir wald loff fordel oc wördning for alla adhra SvKyrkobr 353. - med prep. til. lända (till). the tiil mäd hade hon eth lytet twnth aarr ellir som eth märke, mällon bada syna ögnabrår oc höffde hänne wnders mattho tiill fägrind Troj 74. - refl. hövas, 1) passa sig, passa, anstå, hövas. hwat ey höffdhis thänna ädhla israels dotther (ɔ Susanna) ganga j tholikin lustelikin stadh, for sins krops twätz skuld SpV 82. " non decet illa legi que Sunt contraria legi ey höffues the tingh läsis hulken twär ära laghen" GU C 20 (hand 2) s. 78. - Jfr til-, väl-hövas.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höva may have also been written as høva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • höffua.
  • höffde Troj 74.
  • höuader GU C 20 s. 131.
  • höffues GU C 20 (hand 2) s. 78 impf. höffdhis SpV 82 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back