Höva

Old Swedish Dictionary - höva

Meaning of Old Swedish word "höva" (or høva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höva Old Swedish word can mean:

höva (høva)
1) det som anstår. thz war hans höfwa MD (S) 308. " giordhe han hänne wördhning äpther sinne höffwo" Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.">BK 210.
höva (høva)
2) den som passar el. anstår? then iomffru skal nw wara thin höffwa MD (S) 301.
höva (høva)
3) behof, omständigheter. " lati antwardha thet ofuir är gaardzmästarenom. .. til at haalda oc forestaa folkit medh hwariom eptir sinne höfuo" VKR 42. Bir 5: 120.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höva may have also been written as høva

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back