Hvar

Old Swedish Dictionary - hvar

Meaning of Old Swedish word "hvar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvar Old Swedish word can mean:

hvar
ib 300, 401] L.
hvar
interrog. " hvilken. a) i Dir. STrand. 1853.">FrågesaTS. utan förening med SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. til huars dughr forhuxan, vm hon är ey STadhogh" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AStyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 20 (49, 21). högfärdhwgh är ful forsmadh och othäk for gudhz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASyn. .. än for hwars skuld (hvarför) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 113. i hwario hawir han fornäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKat sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 160. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 482. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 205, 2: 147. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa (Tung) 32. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1896, 5377. För öSTrand. 1853.">Frigt kunna de under förSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGående ord hvar anförda STällen, på hvilka nominatSTephens. 1849.">Ivformen hvar förekommer i Direkta STrand. 1853.">FrågesaTSer, äfven förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS hit. - i förening med SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. hwaria handa är thit wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8581. " for hwan skuld skilDis thu STrand. 1853.">Fran mik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 26. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 12, 19. b) i inDir. STrand. 1853.">FrågesaTS. utan förening med SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. hördhe marchum spyria them, til hwars the waro kompne STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 258. " nw ma man spöria i hwario änglane thiänto honom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 49. ib 203. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 77. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 83. skulu te hus wilia winna, skudha ok leta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla wäghi huarn te mågho töm STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilagde äru, koST ok födho förläggia STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AStyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 87 (211, 95). De under förSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGående ord hvar anförda STällen, på hvilka nominatSTephens. 1849.">Ivformen hva förekommer i inDirekta STrand. 1853.">FrågesaTSer, kunna äfven förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS hit. - i förening med SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al akta, huarn wäghen flere äru, the wani äru with STridh STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AStyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 82 (204, 90). ib 84 (206, 92). 84 (207, 92).
hvar
interrog. " hvilken, hurudan. i förbindelse med ett föjande en. see thy til huar en glömskir älskare thu är" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su !SYNS_DÅLIGT?
hvar
3) indef. " hvar, hvarje, hvar och en. utan förening med SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. hwar gig heem til siin" ST 93. " huar wil tha sik älla sin slektaman nokrom til kununglikt wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald komma" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AStyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 11 (26, 11). " ther wil huar rådha, ok thuinga land ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almogha, äpte thy huar mäST förmå" ib (28, 12). huar sighr af ty han se ib 41 (106, 44). ma huar hälre biþa te naþa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 4. " är huarom louat skiliSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS viþ þik" ib 21. " var STrand. 1853.">Fru siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alf oSTrand. 1853.">Fraþe förST sit lius ok huar äpte hänne SOm huar SToþ" ib 12. " hwariom skiptis swa SOm hwariom var vidhirthorftelikit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 139. lata huariom thet hans är STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AStyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 19 (49, 21). " tu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt ey tit hiärta huariom (omni homini) opinbara" ib 71 (174, 78). tu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ey firi huariom tin hugh lysa, ok ey huarn firi hemelikan win hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda ib. SD 5: 481 (1345, nyare afskr.). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 11. " hundrada rytza waro j hware !UDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: lagho)" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1727. " sände the. .. tio höffDinga. .. hwan aff hwarie släkt (singulos de singulis triSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">BuSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus; en af hvar slägt)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 58. - med följande þän (samt efterföjdt af en rel. saTS). hwar then SOm kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allar a vars herra nampn han scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al heel vardhä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 133. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 113. " aff hwario thy SOm liif hafdhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 421. - med gen. hwart varra SD 5: 564 (1346). vi. .. biudom oss STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla saman oc hwarn varra särdelis ib 568. " swa mykit SOm hwaryom varra är loflict" ib. " i hwars varrä artiiþ bäggiä" ib 562. hwar wara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 120. " thz hwart vara annath sa" STrand. 1853.">Fr 1123. aflat iak ey at mana hwarn idhra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 165. hwariom iþrä SD 5: 636 (1347). ST 93. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 373. STycken på Forn Svenska.">BSH 2 35 (1396). at hwar idhar sände os vtan hinder hwar om sik thusand STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Par STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2488. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 332. " huär idher" STephens. 1849.">Iv 5265. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All var GOþz oc hwart þerrä särdelis" SD 5: 562 (1346). " brynni hwart þerrä swa längi þet räkker" ib 563. " af hwaryom þerrä" ib 564. " böþ scriua huars þerra namn" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 518. " huar thera annan i svnDit trengde" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8970. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 78. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 223. " en STolten hingeST hwardere gaff" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3064. " for hwardere hem i sit rike" Di 159. - i förbindelse med ett poss. pron. SOm rättar sig efter hvar. skiptis hwarie idhre aff idhrom formanne fiödho ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 3. " jak helsade ider gerna wid hwars iders napn" Di 143. - hvar sin, hvar. .. sin, hvar sin, hvar. .. sin. þa foro þe huar sin vägh. .. guz ängel tel hinna ok siwlen þit hanom var STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþit STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 208. " giordhe hwariom sin rät" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 884. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6833. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4109, 2: 2212. " teþes þöm huarom þera sin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Patronus" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 50. " duo aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gri huar i sino giærþeno" SD 2: 289 (1299). " för än STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla haffua gångit hwart (för hvar, på STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grund af attraktion veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKad af sitt) sitt daxweSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe" TS 28. - hvar. .. annar, se annar. - i förening med ett SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. (el. ss SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. brukadt pron.). hwariu andru cloSTre SD 5: 565 (1346). " hwar riDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDari" ib 1: 670 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " hwar annar wart raaþ ib. huar o giptar man af dauiz konogs släkt" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 6. huara nat SToþ han vp ib 100. " var han huart ar fara tel sanctum iacoSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bum" ib 171. " dömde huar man vnDi snärþ" ib 502. forbyuþande. .. hwaryom manne SD 5: 562 (1346). " laa ther hwarium manne lönt" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 52. " j huars manz hiärta" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 25. " viþär hwarsmanz þre maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer" SD 5: 638 (1347). " af hwarie maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK silfs" SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 11. aff hwarie släkt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 58. ib 1: 406, 2: 47. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 108. i huario renliwe liuärne STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AStyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 3 (6, 3). haua vitra ok rönta syslomän i huarre syslo ib 41 (106, 44). nw skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ok nokor i huario landskapi ok aff kununge wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald haua at skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa ok afftaka domara i häradhe ok hundare huario ib 68 (168, 75). ängin gitr i härfärd huario luSTmäti fångit til mat ok drik, äpte wilia sinom ib 83 (204, 91). te män thr. .. ey rädhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS huarn såröka ib (205, 91). " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han sik huarn STadh wirdelika ok STrand. 1853.">Frilika haua" ib 58 (146, 64). hawir hwan STadh pino STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 201. " vp a huario lilio blaþum (för hwario lilio bladhe, ss C har, el. hwario lilio bladhino enl. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil, se" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 924) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 7. " älska hwarn sin iämcriSTin SOm sik sälua" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 77. " äpte hwärio sino vitne" SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 32. " mz waare hwars dagx (dagliga) födho" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 107. " huar tima hon saghe Diävulin" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 23. huar tima han mintes vars härra söta sam varu ib 100. " förnämpde tolf skulu a hwario are töswar finnSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS at minSTo" SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). skulu vppehSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AldSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS hwarn syknän dagh iwi varre STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grift tu STaþlyus. .. oc hwarn heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghän dagh fyughur ib 563 (1346). " þer sculu sighiäs tw mesSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sur i hwarri wiku ib 564. "ib 565. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 158, 322, 378. - med följande SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. försedt med SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Suffig artikel. hwars arsins wTSkyld SD 5: 160 (1343). " i hwarye landzskapino" ib 480 (1345, nyare afskr.). var ä bröþet huar daghen helt STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 175. quittir af hwarre pinonne STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa 18. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 85. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 260, 376. SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 6 (1353). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 30, 37, 79. GO 816. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 173, 448, 4: 141, 154. VKR 40. Di 15. SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XI, XXXVII, 3, 37. - med följande SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. (el. ss SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. brukadt adj.) förSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGånget af en form af þän (samt efterföljdt af en rel. saTS). bröt viþ iorþ. .. huart þät af guþa STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilätte. vm kring var mönSTren STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 207. huar the siäl SOm ey höre han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 136. ib 46. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa 20. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 121, 322. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 10182. " hwan then tidh iak höre Diäfwlin nempnSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS" ST 116. ib 117. " göri huariom thom brutlica miskund SOm komSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir til hans" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 45. - med följande SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SusSTycken på Forn Svenska.">BSt. förSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGånget af en form af þänne. hwart thetta Diwrit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AStundar annars dödh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 357. " aff huart thettä for[nemp]de härith" STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 50 (1397). - med ett följande karDinSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt räkneord. siwnda dagx höghtiidh, en tima i hwariom siw nattom eller wiku STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 497. " hwaria viij manadha wil bancaren lxxx ducata til okers" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 237 (1498). wij. .. wedlja ath hwarje vi skattabönder lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGges sik i gerd oc hwarje xii landSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGges sik i gerdh ib 3: 45 (1452, nyare afskr.). huarie siw bönder ib 46 (1452). " hwarie siw landSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo" ib. " hwarie siäxtan vm eth nöth" ib 2: 36 (1396). - med ett följande orDinSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt räkneord. huart fämta aar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 9. ib 508. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 305. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 168, 2: 6842. þua väl mz bränt sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt huarn annä (för annän) dag HäSTläkedom i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS 137. aff räDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDe fiol hwar annar nidh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 361. - hvar en, hvar och en, en hvar. hwar een iþna at finnSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS mildare. .. än annar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 182. at hwar en skulde vmuendSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS STrand. 1853.">Fran sinne ondo vranglikheet ib 136. " äptir thy SOm huario eeno til höre" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 121. " giffuis hwarie enne SOm widhertorfft kan wara" ib 5: 3. " skiptis hwariom enom SOm hanom widherthorfftelikit war" ib. " thz pläghe hwar en mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle fikt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2731. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 249, 250, 2: 172, 3: 399, 4: 93. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 813. " böthe. .. huar sijn (för huar en) aff them andra eth hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfft pundh wax" SO 68. biudhom wi. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom them wart enSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASin är oc hwariom enom om sik MSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG (red. B) 61. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle och hwar en" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 37. the ära ti for hwar en war STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2403. " thet är. .. hedher ok ära kunnux ok huars ens hofDinga" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AStyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 42 (109, 45). " STodh thenna STriidh hwar en dagh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4534. hwart et aar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 93. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 77, 82, 140. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 305. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 45. SO 3, 4. " thentidh hwghin skiptis til mang thing tha wardher han minne til hwar en thing" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 22. j huariom enom litinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 449. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 188. hwar en thän ther gudhi fulcomlica thiänar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 73. " hvar ok en, d. s. the STigha wt aff iordhinne hwar oc en" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9380. ib 6061, 10184. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1026, 1411. äptir hwars oc ens wnDirSTand STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 74. " biudhom vi. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom them j waart jngiäld ärw ok huariom ok enom vm sik" MSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 57. " hwar ok en aff idhra män" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4841. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 65. SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 3. " huart oc eth creatwr" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 174. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 320. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 70. - hvar thän. .. ok en, d. s. ther war hwar then Disk ok en wäl giordher aff gullith reen A 2269. ib 4575. - þo hvaro, SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG. dock i hvart fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All; likväl, icke dess mindre, det oaktadt. tho hwaro STodh han vp tridhia daghin aff dödha STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 118. " tho hwario STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKtis han ä meer ok meer" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 149. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 74. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 333. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2758, 2905. JSTrand. 1853.">Fr tho hvariST under hvaris. - þo at hvaro, d. s. tro en vara saman gudh ok þo at huaro þre perSOnSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 185. jdhane vaktado tho aat hwario STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STadsins porta STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 898. " mik bör tho at hwarro at pina han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 266. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 19, 298. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 300, 404. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1569, 1857, 2166, 2215, 3135. JSTrand. 1853.">Fr tho at hvarians under hvarians, tho at hvariST under hvaris. - än tho at hvaro, d. s. STephens. 1849.">Iv 4335. JSTrand. 1853.">Fr än tho at hvariST under hvaris. - thot hvaro, d. s. thot hwario skildos the vsatte STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 666. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 251. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 258, 260, 4: 126. JSTrand. 1853.">Fr thot hvariST under hvaris. - tho hvaro at, ehuru. tho hwarro at the ey mer än thry nämpnis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 254. - än tho hvaro at, d. s. än tho hwarro at the waro badhe dräpne en dagh STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 110. JSTrand. 1853.">Fr än tho hv ariST at under hvaris. - tho at hvaro at, d. s. tho at hwario at the varo skylde tha wändo the ey atir at flöghia älla hopSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 879. tho at huaro at han veet thz motè gudhi vara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 255. - þot hvaro at, d. s. þot huaro at ängin syntis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 177. ib 182, 185. - än þo at hvaro at, d. s. är (sidher) mäþ cloSTarmannom. at þe haua mere röST at raþa. SOm för como. än þo at huaro. at þe andre sen äldre STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 194. " är. .. war iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sus ä thän sami at guDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDom en tho at hwario at hanum er ymST ifuir gangit at hans mandom" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 83. " sigher at han wil wisa them. .. margh vnderlik thing, ther koma skulo i yterSTa wärlDinna daghum, än tho at hwaro at SOm hans ordh fulkompnSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS marghom äwom fore waara dagha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 260. ib 146. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4299. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 144. JSTrand. 1853.">Fr än tho at huariST at under hvaris. än thot hvaro at, d. s. än thot hwaro at iak hawir mz gerninGOm til thz änkte forskyllat tho gör thz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 262. " gudh gaff hänne thän man SOm gerna tholde henne väl lifua ok gudhi thiäna en thot hwario at han var (sielfuer mykit) värlzliker" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 803. än thot hwaro at thik thikkir nu sööt vara min vidhirtSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alan. thot hwaro. gak oc söma atir thinna dottor kiurtil STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 126. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 540. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 263.
hvar
4) indef. ullus, nåGOn. sculu the engeledhis synSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS aff cloSTirsins thiänarom ellir aff hwario handa andro werldz folke VKR 25. " vtän hwars manz spordagh" SD 5: 638 (1347). " ib" NS 2: 44 (1408).
hvar
5) indef. " hvar hälzt, hvilken SOm hälST, hvarje möjlig, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All möjlig. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldher thän sötme SOm wth gaar aff hwario hälSTz dyro oc wälsmakande thrä" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 77. tha huaria handa hälzST dröffuilse tik tilkomSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber ib 170.
hvar
hvilken . .. än. i hwarihandä STaþ han se SD 5: 562 (1346). medh orättom sSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pannom ok bismarom älla huario handa måto älla wäght thet är STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AStyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 74 (182, 81). - hvar !SYNS_DÅLIGT? d. s. hwarrä handä þe hältz äru SD 5: 562 (1346). " hwariä handa skipilse han hältz se" ib 567 (1346). i hwario thät helzt wara kan STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 165 (1376). SSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG 114. " aff hwario hälSTz äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBethe, liffuerne äldar STadh the wara kwnno" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 66.
hvar
7) rel. " hvilken. see huru ödhmiuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLica han lSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS sina förSTo läkze. i hwario han tok lectoris äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBite" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 56. " thz war en koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLare. .. til hwars en enfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir man ok siälfwir kom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 61. " swa SOm dactilus hwars sötme mykit luSTar" ib 179. " moyses. .. til huars ordh SOm gudh bödh oc sagdhe (ad cujus verSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bum, quod jussit et protulit Dens) vardh vanDin ormSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir" ib 2: 113 ., hulkra (qvorum) tänDir oplyptis mz Diäfwlzlicom finSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grom, hwaria (qvorum) kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo läSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna lSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa smordhe vare mz Diäfwzlico etre ib 3: 416. ib 1: 181, 367, 2: 5, 216, 221, 3: 36. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 293. " til huars mere vitne, skäl oc STädhfäSTilse" SD NS 1: 69 (1401). " til hwars breff (för breffs) STadfeSTilse" ib 2: 55 (1408). " aff hwario (unde; i följd hvara) SOmlike aff them hotadho henne liffuanDis bränna wilia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 57. - hwar SOm, d. s. for sinom fadhir, hwars hiärta SOm är (cujus cor eST) äptir mino hiärta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 179. - JSTrand. 1853.">Fr annar hvar samt hvarin.
Alternative forms or notes:
 • huar.
 • hwär (handskriftens läsart enl. uppgift af Dr. C. af Petersens; tryckta uppl. har hwar) GO 555.
 • hwar Bir 5: 36.
 • huär Iv 5265 n. hvart. gen. m. hwars SD 5: 638 (1347); MB 1: 107 ; Bir 1: 61; Lg 293.
 • huars Bu 518 ; Bir 2: 113 ; SO 155.
 • hwas SO 155.
 • hwarrä SD 5: 562 (1346).
 • hwaria Bo 77 ; Al 8584 ; Su 170.
 • hwariä SD 5: 562 (1346). n. hwars Bil 258 ; MB 1: 482 ; Ber 113.
 • huars KS 20 (49, 21) ; Bir 3: 304.
 • hwarium SD 5: 566 (1346); KL 30, 79 ; Bil 52.
 • hwariom SD 5: 565 (1346); KL 139 ; ST 93 ; Bil 884 ; Bir 3: 449, 5: 3 ; Lg 813.
 • huariom Bir 3: 45 ; Lg 45.
 • hwaryom SD 5: 562 (1346), 568; PM XXXVII.
 • huarom Bu 21, 50.
 • hwarri SD 5: 564 (1346), 565. hwarre Bo 140 ; Bil 85 ; Pa 18.
 • huarre Bir 3: 19 ; KS 41 (106, 44).
 • hware Bir 4: 411 ; RK 1: 1727 (i rim med flerre). hwarie SR 11 ; Bir 4: 154, 5: 3; MB 1: 260, 2: 58.
 • warie SD NS 1: 147 (1402).
 • hwarghe Ber 19.
 • huarghe BSH 2: 50 (1397).
 • hwario Bo 56 ; Bir 5: 11 ; MB 2: 47 ; SD NS 1: 73 (1401). huario KS 74 (182, 81).
 • hwaryo PM 37.
 • hwariu SD 5: 565 (1346).
 • hwario Bil 83, 803, 898 ; MB 1: 19, 77 ; Bo 49, 160, 203 ; Bir 1: 205, 4: 57, 5: 3 ; Pa (Tung) 32 ; RK 1: 666, 1857, 2215, 2905 ; Al 1896, 5377.
 • huario Bir 2: 147, 254; Lg 45.
 • hwaroio Bu 7.
 • hwarja MB 2: 120.
 • hwärio SR 32. hvaro (v insatt af senare hand) Bu 74.
 • hwaro MB 1: 19 o. s. v. huaro Bu 185, 194 ; ir 4: (Avt) 177, 182, 185. hware (e i upplöst förkortn.) Iv 4335.
 • hwarro Bil 110 ; Bir 2: 254, 255, 3: 266. huarro ib 300, 404 (formerna hvaro, hwaro, huaro, hware, hwarro, huarro endast i förbindelse med ett föregående þo, þoat el. þot). ack. m. hwarn SD 5: 563 (1346), 564, 568, 638 (1347); Kl 165; Bo 77.
 • huarn Bu 100, 508 ; Hästläkedom i AS 137 ; KS 82 (204, 90), 83, (205, 91), 84 (206, 92), 84 (207, 92), 87 (211, 95).
 • hwan SD 5: 565 (1346); KL 240 ; Bo 26, 81, 201 ; Bir 5: 36 ; GO 816 ; RK 2: 6842 ; ST 116, 117 ; Ber 19, 68 ; MB 2: 58 ; Lg 512.
 • hwar Bir 3: 305 ; Di 15.
 • huar Bu 23, 100, 175, 502 ; Bir 3: 304.
 • waar SD NS 1: 17 (1401).
 • hwaria Bil 108 ; Bir 4: 70, 5: 36 ; Gr 305 ; LfK 65.
 • hvariä SD 5: 637 (1347).
 • hwargha Ber 78.
 • huara Bu 100. n. hvart. pl. nom. m. hwarie BSH 2: 36 (1396), 3: 46 (1452). huarie ib.
 • hwarje ib 45 (1452, nyare afskr.). gen. hwaria Bir 3: 416.
 • hwariom MB 1: 497.
 • hwaria BSH 4: 237 (1498), prom. [Isl. hverr, Fnor. hvarr; samt Isl. hvárr. Då formerna af det hvar, som motsvarar Isl. hvárr, och det, som motsvarar hvarr, ofta ej med säkerhet kunna skiljas, upptagas de från början skilda orden här såsom ett. Till det förra, som afser det ena af två föremål, höra särskildt de förut anförda och här nedan under 3 upptagna huar SD 2: 289 (1299); Bu 208 ;
 • hwart SD 5: 564 (1346); Fr 1123 ;
 • huart Bu 4 ;
 • hwars SD 5: 562 (1340); huarom Bu 50 ; " hvaro ib 74; hwaro " MB 1: 19 o. s. v. huaro Bu 185, 191 ; Bir (Avt) 177, 182, 185; hware Iv 4335 ;
 • hwarro Bil 110 ; Bir 2: 254, 255, 3: 266 ;
 • huarro

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back