Hvar

Old Swedish Dictionary - hvar

Meaning of Old Swedish word "hvar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvar Old Swedish word can mean:

hvar
L.
hvar
1) interrog. var, vareST. i dir. frågesats. SkrtUppb 57. - i indir. frågesats. jtem begerer iak ath vitha. .. hwer iak skall lathe then betalning in ath koma ArfSTv 50 (1461). - hur. jngen weth, hwar thet blyffuer medh henne STb 4: 113 (1506).
hvar
2) indef. rel. var helST. - hvar. .. hälzt, d. s. thera fisskärvatin. .. huore the helST kwnne ware SD NS 3: 577 (1420).
hvar
3) om, om blott. som flere oc wel lgiort haffde huar eder nades upne breff til landet thet ey förthagett haffde HSH 13: 44 (1524? Brask). 4) rel. vareST. - hvar som, d. s. SPV 115.

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • hwar.
  • huar. hwer Arfst 50 (1461)
  • hvar fore (hwarefföre STb 4: 236 (1512). hwar fföre. huarfföre), 1) interrog. a) varför, för vilken orsak. (jfr for 1 12). i dir. frågesats. haffwer thu fangit thz aff androm, hwi ällir hwar fore tha äras thu swa mykit SpV 533. 2) rel. varför, för vilken orsak, därför (jfr for I 12).. .. hwar foe afhender jak mik. .. thät fornämpda gooz til ewederligo egho Vg Fornmt III 7 -8: 149 (1370). SD NS 3: 250 (1417).. .. huarfföre affhende karl gulsmet. .. fför:ne gard STb 4: 217 (1511). ib 2367 (1512). " än fför thy at j ey thätta wnderstan, tha aff lathen j ey at göra ondha gärningha. .. hwar fföre maghen j storlika rädas fför gudhz wredhe JMPs 283. "ib 304, 406.
  • *hvar undir ,
  • *hvar ur ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back