Kära

Old Swedish Dictionary - kära

Meaning of Old Swedish word "kära" (or kæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kära Old Swedish word can mean:

kära (kæra)
1) yttra sorg el. missnöje, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaga, beSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaga sig. aSTycken på Forn Svenska.">BS. kunugen kärþo (för kärþe) for sinom STrand. 1853.">Frända Bu 187. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 200. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 805. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaga, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaga öfver, beSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaga sig öfver. med ack. kärþe sina nöþ ok siAla Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vaþa for andree Bu 135. " moyses kärdhe sin wanda fore waarom herra" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 321. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 265. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1434. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2157, 2467, 3586. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 364. hwar ömdhe ok keredhe sin saar deell STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 68 (1505). - med sats inleAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD af at. kärþe at hans dare hafþe andra kärare än hana Bu 27. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 72, 111, 379. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 737. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2735. " kärdhe fore mik oppa satto tingge, härädzmannom närwarandom oc ahörandom, at hans swära, husSTrand. 1853.">Fru raghnilla, sysloman, hAlden i wiby, giordhe eet fAlST iordha skipte meth henne" SD NS 1: 36 (1401). - med ack. och inf. nero kiärdhe sik dighran scahda Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vara (giordhan) STenianus. Se Lg.">Bil 105. - med prep. um. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">VarSTrand. 1853.">Frw kärdhe vm at then braST vinit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 59. " ij thofuin ey meer ther om kära" STrand. 1853.">Fr 1369. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1315. - med prep. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivir. kärdhe ouer hans nödhä STrand. 1853.">Fr 973. - med prep. äptir. kärdhe äpter STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flores Alla sinnä, at hon skulle honum Aldre finna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 908. - yttra sorg el. saknad öfver, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLagaöfver. förluSTen af. med ack. uttryckande ett personobj. hon kärdhe han tha swa sara mz gratande beska tara STrand. 1853.">Fr 1409. ib 2419. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2073.
kära (kæra)
2) med prep. a åtföljd af personbeteckning samt ack. uttryckande det inre objektet. pass. " hördhe huru lygn a thik kärdhis (mendacia tibi objici)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 134. - med prep. a åtföljd af ett ord betecknande det som anSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLagelsen gäller el. det hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varpå genom anSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLagelsen syftas. thera liiff man kärir a STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1698. - med prep. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivir åtföljd af personbeteckning. the sculdo thitt koma at kära owir han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 171. - med prep. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivir åtföljd af sakens beteckning. pass. lofuade at ther Aldre meer ofuer kiäras skAl STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 166 (1376). - med prep. til åtföljd af personbeteckning. pass. han. .. . som kyäres til SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). - med prep. til åtföljd af en personbeteckning samt ack. uttryckande anSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLagelsens innehåll. kiärde til henne swa dant mordh Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 35. " kära mang thing til hans" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 192. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2132. - pass. haffuer min sySTer giort thz mord, som thz til henne käres Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 7. - med prep. til åtföljd af personbetckning samt med sats inleAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD af thät. kärde for oss. .. STen benictsson riAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDare til esbiorn diekn. .. thet han hafdhe honom aff takit mädh wälde. .. fierdhadelen aff laxa fiskerino i swedh aa STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 73 (1399). - anSTälla rättegång. med prep. til åtföljd af personbeteckning. han kärde till påffwAll och han wille meer kenna sig till än honom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borde SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 115 (1464, nyare afskr.). - anSTälla rättegång (om), väcka tviST (om), göra påSTående (om), göra anspråk (på). med sakens betecknng föregången af prep. a (up a). kierþe i Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vara (konungens) närAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varu oppa þessin GOzen SD 6: 125 (1349). " kärdo a ät arff" ib NS 1: 31 (1401). ib 297 (1403). " kärdhe vppa een attungh jordh" ib 568 (1406). " kärdhe for ws aa satto thinghe niclis swensson wppa ädlaby" ib 386 (1404). - med sakens beteckning föregången af prep. a (up a) samt med sats inleAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD af at. kärde. .. wppa v öresland jordh i swAliSTom. .. ath the skullo wara wndhan skatth gangnä SD NS 1: 136 (1402). - med sakens beteckning föregången af prep. til. kärde. .. til en brodhers del SD NS 1: 414 (1405). ib 402 (1405, gammAl afskr.), 2: 35 (1408, gammAl afskr.). - med sakens beteckning föregången af prep. a (up a) samt med personens beteckning föregång en af prep. til. kerdhe. .. swen kämpa magher. .. tel anbiörna i lööth oppa en ängia tegh SD NS 1: 273 (1403). - med sakens beteckning föregången af prep. um samt med personens beteckning föregången af prep. til. kerde for os pädher i symaSTom til slaueca wm d!UAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: dimidium) marchlandh jordh i täby SD NS 1: 140 (1402). kerdhe huSTrv elseby til sancte henric om een fyerdungh i hidhenuaio GOdz ib 1: 398 (1405, gammAl afskr.). ib 400 (1405), 402 (1405, gammAl afskr.) o. s. v. - med sakens beteckning föregången af prep. a (pa). kerde thomas möllare pa her gerlagh vm xx laass ängh SD NS 1: 398 (1405, gammAl afskr.).
kära (kæra)
1) beSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaga sig, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaga. kerde. .. sik syrghiande at han trodhe a chriSTum corsfäSTan STenianus. Se Lg.">Bil 80. the. .. kiärdhu sik sarlika widh mariam magdAlenam hwi hon lät sin thiäniSTo man vpskriptadhan döö ib 275. " kärdho sik mz thässom ordhom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 288. " kärir sik saara" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3681. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 256. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 265. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van LejonriAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2259, 3621, 3460. Al 1341, 2506. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4068. GO 361. VKR XIX. ST 444. kärdhe them (beSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLagade sig) swa iärmirlika STrand. 1853.">Fr 1476.
kära (kæra)
2) STrand. 1853.">FramSTälla anSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLagelse, göra åtAl. kjäre sik at hanum þrughäs SR 35. " kyäre sik a helghom dagh näSTom vpenbarleka for soknämannom oc nagrannom, swq oc a förSTä þinge laanz, hundäris äller fyrþäungs" SD 5: 376 (1344, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kära may have also been written as kæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • kiära: kiärdhe Bil 105 ;
 • kiärdhu ib 275 ;
 • kiäras BSH 1: 166 (1376).
 • kjära: -e SR 35.
 • kyära: -äs SD 5: 377 (1344, nyare afskr.); -es ib 480 (1345, nyare afskr.).
 • -är GO 361.
 • käradhe: -o MP 2: 49.
 • keredhe BSH 5: 68 (1505).
 • kärit Di 206 ),
 • kära sik ,
 • kära a , anklaga, göra åtal. röstin hörþis kiära a Bir 4: (Avt) 177. Jfr akära, akärande. - Jfr be-, for-, ful-, mote-, til-kära, äfvensom okärþer.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back